Informacje dla odbiorców o strukturze paliw zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w 2016 roku zgodnie z § 37 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

 

1. Struktura paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w roku 20161

 

Lp. Źródło energii Udział procentowy [%]
1

Odnawialne źródła energii w tym:
biomasa
energetyka wiatrowa
duża energetyka wodna

7,73
3,42
2,07
2,24
2 Węgiel kamienny 51,35
3 Węgiel brunatny 31,71
4 Gaz ziemny 9,19
5 Inne 0,02
RAZEM 100,00