Informacje dla odbiorców o strukturze paliw zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w 2016 roku zgodnie z § 37 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

 

1. Struktura paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w roku 20161

 

Lp. Źródło energii Udział procentowy [%]
1

Odnawialne źródła energii w tym: 
biomasa
energetyka wiatrowa
duża energetyka wodna

7,68
3,47
1,98
2,23
2 Węgiel kamienny 51,30
3 Węgiel brunatny 31,84
4 Gaz ziemny 9,17
5 Inne 0,02
RAZEM 100,00