PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. zaprasza wszystkich chętnych do współpracy w zakresie dostaw biomasy do Oddziałów PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

Poniżej znajduje się Formularz ofertowy, za pomocą którego mogą Państwo składać swoje oferty na wybraną formę biomasy dla poszczególnych Oddziałów PGE GiEK S.A.

Zapraszamy do składania ofert handlowych !!!

NA OFERTĘ ODPOWIADAMY W DNI ROBOCZE NIEZWŁOCZNIE PO JEJ OTRZYMANIU (niniejsza odpowiedz nie skutkuje zawarciem umowy pomiędzy Oferentem a PGE GiEK S.A.)

Formularz ofertowy na dostawy biomasy:

gkpge_biomasa_site