PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. zaprasza wszystkich chętnych do współpracy w zakresie dostaw biomasy do Oddziałów PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

Poniżej znajduje się lista Formularzy ofertowych, na które mogą Państwo składać swoje oferty na dostawy biomasy dla Oddziałów PGE GiEK S.A. w ramach prowadzonych przez PGE S.A. postępowań zakupowych w trybie "Zakupów spotowych".

Zapraszamy do udziału w prowadzonych postępowaniach zakupowych.

Formularze ofertowe na dostawy biomasy:

gkpge_biomasa_site