Informujemy, że zakupy biomasy do Oddziałów PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. realizowane są przez  PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Do realizacji zadań związanych z zakupami i koordynacją dostaw biomasy wskazany został Departament Dostaw Surowców Produkcyjnych:

 

Adres: 

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
Departament Dostaw Surowców Produkcyjnych
ul. Instalacyjna 2, 97-427 Rogowiec

 

Uzupełniające zakupy biomasy do Oddziałów PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., realizowane są m.in. za pośrednictwem niniejszej strony internetowej i  mogą być dokonywane w ramach tzw. Zakupów Spotowych lub  Zakupów „on line”.

ZAKUPY SPOTOWE BIOMASY - zakupy realizowane na podstawie ogłoszeń emitowanych przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na zgłaszane przez Oddziały PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. zapotrzebowania biomasy. Ogłoszenia zawierają określoną ilości i asortyment biomasy oraz wymagania jakościowe i warunki dostaw dla wskazanych Oddziałów PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Przyjmowanie ofert na ogłoszenie odbywać się będzie tylko i wyłącznie w terminach podanych w ogłoszeniu, w których aktywne będą formularze ofertowe.

ZAKUPY BIOMASY „on line” - zakupy realizowane na podstawie ofert składanych poprzez Formularz ofertowy umieszczony w zakładce "Zakupy on-line", dla poszczególnych form biomasy, spełniających wymagania jakościowe i warunki dostaw, dla poszczególnych Oddziałów PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

Prosimy o śledzenie naszej strony internetowej, a w szczególności zakładki Zakupy Spotowe, na której będą zamieszczane ogłoszenia. Zachęcamy do składania ofert handlowych !

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY !

gkpge_biomasa_site