Poniżej znajduje się wykaz aktualnie prowadzonych przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. postępowań zakupowych na dostawy biomasy do Oddziałów PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

gkpge_biomasa_site