PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ogłasza wszczęcie postępowania zakupowego o udzielenie zamówienia na:

"Dostawy Biomasy nieleśnej w formie peletów ze słomy oraz biomasy leśnej w formie trocin w łącznej ilości 155 500 Mg dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole w okresie od 01 lutego 2018r. do 28 lutego 2019r."

Nr postępowania: PGE/DDSP/BIOM/62/2017

Termin składania ofert: najpóźniej do 06 grudnia 2017r. do godz. 14:30 (liczy się data wpływy dokumentów do Organizatora Postępowania)