PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ogłasza wszczęcie postępowania zakupowego o udzielenie zamówienia na:

"Dostawy Biomasy leśnej w formie zrębków w ilości 52 400 Mg dla Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich S.A. Elektrociepłownia Czechnica w okresie od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r."

Nr postępowania: PGE/DDSP/BIOM/55/2018

Termin składania ofert: najpóźniej do 07 grudnia 2018 r. do godz. 14:30 (liczy się data wpływu dokumentów do Organizatora Postępowania)

gkpge_biomasa_site