PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ogłasza wszczęcie postępowania zakupowego o udzielenie zamówienia na:

"Dostawy Biomasy drzewnej w formie zrębków w ilości 73 700 Mg dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Kielce w okresie od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r."

Nr postępowania: PGE/DDSP/BIOM/40/2018

Termin składania ofert: najpóźniej do 15 października 2018r. do godz. 14:30 (liczy się data wpływu dokumentów do Organizatora Postępowania)

gkpge_biomasa_site