Poniżej znajduje się wykaz aktualnie prowadzonych przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. postępowań zakupowych na dostawy biomasy do jednostek wytwórczych GK PGE.

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ogłasza wszczęcie postępowania zakupowego o udzielenie zamówienia na:

"Dostawy biomasy pochodzenia rolniczego w formie peletów ze słomy i/lub peletów z wytłoczyn z masłosza oraz biomasy leśnej w formie peletów drzewnych w łącznej ilości 27 000 Mg dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Dolna Odra w okresie od 01 kwietnia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku"

Nr postępowania: PGE/DDSP/BIOM/07/2019

Termin składania ofert: najpóźniej do 01 marca 2019r. do godz. 14:30 (liczy się data wpływy dokumentów do Organizatora Postępowania)

gkpge_biomasa_site