Poniżej znajduje się wykaz aktualnie prowadzonych przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. postępowań zakupowych na dostawy biomasy do Oddziałów PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ogłasza wszczęcie postępowania zakupowego o udzielenie zamówienia na:

"Dostawy Biomasy pochodzenia rolniczego w formie peletów (ze słomy lub łuski słonecznika) w łącznej ilości 39 000 Mg dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole w okresie od 23 sierpnia 2018 r. do 31 października 2018 r."

Nr postępowania: PGE/DDSP/BIOM/26/2018

Termin składania ofert: najpóźniej do 31 lipca 2018 r. do godz. 14:30 (liczy się data wpływu dokumentów do Organizatora Postępowania)