Poniżej znajduje się wykaz aktualnie prowadzonych przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. postępowań zakupowych na dostawy biomasy do Oddziałów PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ogłasza wszczęcie postępowania zakupowego o udzielenie zamówienia na:

"Dostawy Biomasy nieleśnej w formie peletów ze słomy oraz biomasy leśnej w formie trocin w łącznej ilości 155 500 Mg dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole w okresie od 01 lutego 2018r. do 28 lutego 2019r."

Nr postępowania: PGE/DDSP/BIOM/62/2017

Termin składania ofert: najpóźniej do 06 grudnia 2017r. do godz. 14:30 (liczy się data wpływy dokumentów do Organizatora Postępowania)

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ogłasza wszczęcie postępowania zakupowego o udzielenie zamówienia na:

"Dostawy Biomasy leśnej w formie zrębków w ilości 146 910 Mg dla PGE GiEK S.A. Oddział ZEDO - Elektrociepłownia Szczecin w okresie od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r."

Nr postępowania: PGE/DDSP/BIOM/63/2017

Termin składania ofert: najpóźniej do 06 grudnia 2017r. do godz. 14:30 (liczy się data wpływu dokumentów do Organizatora Postępowania)

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ogłasza wszczęcie postępowania zakupowego o udzielenie zamówienia na:

"Dostawy Biomasy nieleśnej w formie zrębków z upraw energetycznych w ilości 34 350 Mg dla PGE GiEK S.A. Oddział ZEDO - Elektrociepłownia Szczecin w okresie od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r."

Nr postępowania: PGE/DDSP/BIOM/64/2017

Termin składania ofert: najpóźniej do 06 grudnia 2017r. do godz. 14:30 (liczy się data wpływu dokumentów do Organizatora Postępowania)

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ogłasza wszczęcie postępowania zakupowego o udzielenie zamówienia na:

"Dostawy Biomasy nieleśnej w formie peletów ze słomy w ilości 4 260 Mg dla PGE GiEK S.A. Oddział ZEDO - Elektrociepłownia Szczecin w okresie od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r."

Nr postępowania: PGE/DDSP/BIOM/65/2017

Termin składania ofert: najpóźniej do 06 grudnia 2017r. do godz. 14:30 (liczy się data wpływu dokumentów do Organizatora Postępowania)

"Dostawy Biomasy nieleśnej w formie peletów z wytłoczyn z masłosza w ilości 4 260 Mg dla PGE GiEK S.A. Oddział ZEDO - Elektrociepłownia Szczecin w okresie od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r."

Nr postępowania: PGE/DDSP/BIOM/66/2017

Termin składania ofert: najpóźniej do 06 grudnia 2017r. do godz. 14:30 (liczy się data wpływu dokumentów do Organizatora Postępowania)

"Dostawy Biomasy nieleśnej w formie zrębków (z sadów i/lub z drzewa gumowego) w ilości 34 350 Mg dla PGE GiEK S.A. Oddział ZEDO - Elektrociepłownia Szczecin w okresie od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r."

Nr postępowania: PGE/DDSP/BIOM/67/2017

Termin składania ofert: najpóźniej do 06 grudnia 2017r. do godz. 14:30 (liczy się data wpływu dokumentów do Organizatora Postępowania)