W chwili obecnej nie prowadzimy postępowań przetargowych.

Zapraszamy do składania ofert na dostawy biomasy do Oddziałów PGE GiEK S.A. poprzez aktywny formularz ofertowy "Zakupy on-line" lub do udziału w "Zakupach Spotowych".