Poniżej znajduje się wykaz aktualnie prowadzonych przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. postępowań zakupowych na dostawy biomasy do Oddziałów PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ogłasza wszczęcie postępowania zakupowego o udzielenie zamówienia na:

"Dostawy Biomasy leśnej w formie zrębków w ilości 471 950 Mg dla PGE GiEK S.A. Oddział ZEDO - Elektrociepłownia Szczecin w okresie od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r."

Nr postępowania: PGE/DDSP/BIOM/52/2018

Termin składania ofert: najpóźniej do 26 listopada 2018 r. do godz. 14:30 (liczy się data wpływu dokumentów do Organizatora Postępowania)

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ogłasza wszczęcie postępowania zakupowego o udzielenie zamówienia na:

"Dostawy Biomasy pochodzenia rolniczego w formie zrębków z upraw energetycznych w ilości 42 200 Mg dla PGE GiEK S.A. Oddział ZEDO - Elektrociepłownia Szczecin w okresie od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r."

Nr postępowania: PGE/DDSP/BIOM/53/2018

Termin składania ofert: najpóźniej do 26 listopada 2018r. do godz. 14:30 (liczy się data wpływu dokumentów do Organizatora Postępowania)

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ogłasza wszczęcie postępowania zakupowego o udzielenie zamówienia na:

"Dostawy Biomasy pochodzenia rolniczego w formie peletów ze słomy w ilości 18 300 Mg dla PGE GiEK S.A. Oddział ZEDO - Elektrociepłownia Szczecin w okresie od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r."

Nr postępowania: PGE/DDSP/BIOM/54/2018

Termin składania ofert: najpóźniej do 26 listopada 2018 r. do godz. 14:30 (liczy się data wpływu dokumentów do Organizatora Postępowania)

gkpge_biomasa_site