Baza wiedzy

2014.09.17

Sześć lat od upadku Lehman-Brothers - gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy?

Czy 6 lat po bankructwie Lehman Brothers, uważanym za symboliczny początek kryzysu, globalna gospodarka i system finansowy są bardziej bezpieczne i zrównoważone?

Po 6 latach od symbolicznego początku kryzysu w USA to Europa jest w trudniejszej sytuacji. Zmaga się ze słabym wzrostem gospodarczym i wysokim zadłużeniem. Niestety, kolejnych przesłanek do pojawienia się następnych kryzysów nie brakuje. Omówiliśmy je dla Państwa w raporcie makroekonomicznym PGE.

Właścicielem publikacji jest Departament Strategii PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Do reprodukcji niniejszej publikacji w celach edukacyjnych i innych niekomercyjnych nie jest wymagana zgoda autora publikacji, pod warunkiem poszanowania przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Reprodukcja w celach komercyjnych jest zabroniona bez uprzedniego pisemnego pozwolenia autora publikacji.