Jesteś tutaj: Relacje Inwestorskie ∙ Obligacje

Obligacje

Obecny model finansowania działalności PGE uwzględnia wykorzystywanie środków z działalności podstawowej, finansowanie dłużne w postaci kredytów w bankach komercyjnych oraz programów obligacyjnych, jak również wszelkie formy finansowania preferencyjnego, w tym fundusze Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Do roku 2014 PGE utrzymywała pozycję gotówkową netto, a nakłady inwestycyjne pokrywane były z operacyjnych przepływów pieniężnych. Jednak ambitny program inwestycyjny w wysokości ok. 34 mld zł, który ma być zrealizowany w latach 2016-2020, wymaga dofinansowania z zewnętrznych źródeł.