Jesteś tutaj: Relacje InwestorskieGrupaWładze ∙ Małgorzata Dec

Doktor nauk ekonomicznych. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej. Obecnie Dyrektor Departamentu Analiz w Ministerstwie Skarbu Państwa oraz członek Rady Nadzorczej Huty „Pokój” S.A. Wcześniej zajmowała eksperckie i kierownicze stanowiska np. w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, przewodniczyła Radom Nadzorczym spółek RUCH S.A. oraz Nafta Polska S.A.; zasiadała także w Radach Nadzorczych m.in.: Polskiego Radia – Regionalnej Rozgłośni w Gdańsku „Radio Gdańsk” S.A. i Nordis Chłodnie Polskie Sp. z o.o..Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Małgorzata Dec jest powiązana z akcjonariuszem dysponującym nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, tj. Skarbem Państwa, przez zatrudnienie w Ministerstwie Skarbu Państwa.