Jesteś tutaj: Relacje InwestorskieGrupa ∙ Strefa analityka

Strefa analityka

Przybliżone terminy publikacji szacunków wybranych danych finansowych i operacyjnych w 2017 roku:

 

 

Okres

Publikacja danych szacunkowych nie później niż: 

 

Rok 2016

10 lutego 2017 r.

 

I kwartał 2017 r.

25 kwietnia 2017 r.

 

I półrocze 2017 r.

25 lipca 2017 r.

 

9 miesięcy 2017 r.

24 października 2017 r.

Spółka podkreśla, że powyższe daty sformułowane są jako nie później niż tzn. faktyczna publikacja szacunków może mieć miejsce wcześniej. 

Jednocześnie Spółka informuje iż w 2017 r. nie będzie publikowała comiesięcznych szacunkowych danych sprzedażowych  i operacyjnych. 

W 2017 roku informacje te będą przekazywane po zamknięciu poszczególnych kwartałów, razem z szacunkiem wyników finansowych. 

 

Poniżej przedstawiamy Państwu wybrane treści serwisu relacji inwestorskich pomocne w analizie inwestycyjnej instrumentów finansowych wyemitowanych przez PGE.


Zapraszamy do pozostałych części serwisu i kontaktu bezpośredniego.

 

PGE BIG BOOK (w języku angielskim)  

PGE Credit Factbook (w języku polskim)

Plik excel z danymi finansowo-operacyjnymi za okres 2011- 9M 2016   

Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe za okres styczeń-listopad 2016 r.

WyszczególnienieNarastająco od początku roku
2016 r.2015 r. Dynamika (%)
Produkcja energii elektrycznej netto w jednostkach wytwórczych PGE, w tym: 48,7 TWh
51,0 TWh
-4,6%
- produkcja z węgla brunatnego.  34,0 TWh
35,8 TWh
-5,2%
Wolumen sprzedaży detalicznej do odbiorców finalnych.  39,3 TWh
35,7 TWh
10,1%
Wolumen dystrybuowanej energii.  31,3 TWh
30,5 TWh
2,5%

Zastrzeżenie: Prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i nie były przedmiotem audytu przez biegłego rewidenta.

Zrealizowana przez PGE średnia cena hurtowa energii elektrycznej w okresie styczeń-wrzesień 2016 (cena sprzedaży na giełdzie zrealizowana przez segment Energetyki Konwencjonalnej) wyniosła 168 zł za MWh (174 zł w okresie styczeń-wrzesień 2015 r.).