Jesteś tutaj: Relacje InwestorskieGrupa ∙ Strefa analityka

Strefa analityka

Przybliżone terminy publikacji szacunków wybranych danych finansowych i operacyjnych w 2017 roku:

 

 

Okres

Publikacja danych szacunkowych nie później niż: 

 

Rok 2016

10 lutego 2017 r.

 

I kwartał 2017 r.

25 kwietnia 2017 r.

 

I półrocze 2017 r.

25 lipca 2017 r.

 

9 miesięcy 2017 r.

24 października 2017 r.

Spółka podkreśla, że powyższe daty sformułowane są jako nie później niż tzn. faktyczna publikacja szacunków może mieć miejsce wcześniej. 

Jednocześnie Spółka informuje iż w 2017 r. nie będzie publikowała comiesięcznych szacunkowych danych sprzedażowych  i operacyjnych. 

W 2017 roku informacje te będą przekazywane po zamknięciu poszczególnych kwartałów, razem z szacunkiem wyników finansowych. 

 

Poniżej przedstawiamy Państwu wybrane treści serwisu relacji inwestorskich pomocne w analizie inwestycyjnej instrumentów finansowych wyemitowanych przez PGE.


Zapraszamy do pozostałych części serwisu i kontaktu bezpośredniego.

 

PGE BIG BOOK (w języku angielskim)  

PGE Credit Factbook (w języku polskim)

Plik excel z danymi finansowo-operacyjnymi za okres 2011 - 2016   

Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe za 2016 r.

WyszczególnienieNarastająco od początku roku
2016 r.2015 r. Dynamika (%)
Produkcja energii elektrycznej netto w jednostkach wytwórczych PGE, w tym: 53,67 TWh
55,58 TWh
-3%
- produkcja z węgla brunatnego.  37,35 TWh
38,74 TWh
-4%
Wolumen sprzedaży detalicznej do odbiorców finalnych.  42,91 TWh
39,00 TWh
10%
Wolumen dystrybuowanej energii.  34,32 TWh
33,38 TWh
3%

Zastrzeżenie: Prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i nie były przedmiotem audytu przez biegłego rewidenta.

Zrealizowana przez PGE średnia cena hurtowa energii elektrycznej w 2016 r. (cena sprzedaży na giełdzie zrealizowana przez segment Energetyki Konwencjonalnej) wyniosła 168 zł za MWh (173 zł w 2015 r.).