Jesteś tutaj: Relacje InwestorskieGrupa ∙ Kim jesteśmy

Kim jesteśmy

Profil działalności

Grupa Kapitałowa PGE jest największym w Polsce przedsiębiorstwem sektora elektroenergetycznego pod względem przychodów i generowanego zysku. Dzięki połączeniu własnych zasobów paliwa i wytwarzania energii oraz posiadaniu sieci dystrybucyjnych, PGE gwarantuje bezpieczne i stabilne dostawy energii elektrycznej do ponad pięciu milionów klientów.

Misja i wizja

Misją PGE jest zapewnianie bezpieczeństwa i rozwoju poprzez niezawodność dostaw, doskonałość techniczną, nowoczesne usługi i partnerskie relacje. Nadrzędny cel działalności Grupy PGE to wzrost jej wartości dla akcjonariuszy i kluczowa rola w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego kraju. Zgodnie z długoterminową wizją rozwoju PGE ma stać się:

  • Liderem wytwarzania, aktywnie wykorzystującym szanse rozwoju
  • Niezawodnym i aktywnym dostawcą mediów i usług
  • Najbardziej  efektywną i elastyczną grupą energetyczną w Polsce 
  • Liderem rozwoju nowych modeli biznesowych i segmentów działalności

Utrzymanie pozycji lidera wytwarzania ma wiązać się z osiągnięciem po roku 2020 poziomu co najmniej 40% udziału w rynku wytwarzania energii elektrycznej w kraju.

Struktura GK PGE

Grupa Kapitałowa PGE Grupa Kapitałowa PGE
Mapa aktywów

Struktura paliw

Informacje dla odbiorców o strukturze paliw zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w 2015 roku zgodnie z § 37 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

1. Struktura paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w roku 20151

Lp. Źródło energii Udział procentowy [%]
1

Odnawialne źródła energii
   w tym:
biomasa
energetyka wiatrowa
duża energetyka wodna

8,56
4,95
1,82
1,82
2 Węgiel kamienny 51,05
3 Węgiel brunatny 32,92
4 Gaz ziemny 7,45
5 Inne 0,03
RAZEM 100,00

2. Wykres kołowy struktury paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez PGE Polska Grupa Energetyczna  S.A. w roku 2015

 

 

 

3. Informacje o wpływie wytworzenia energii elektrycznej na środowisko w zakresie wielkości emisji dla poszczególnych paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez PGE Polska Grupa Energetyczna SA w roku 20152 

Lp. Rodzaj paliwa CO2 SO2 NOx Pyły
Mg/MWh
1 Węgiel kamienny 0,79349 0,00169 0,00082 0,00008
2 Węgiel brunatny 1,05747 0,00197 0,00080 0,00009
3 Gaz ziemny 0,31025 0,00011 0,00035 0,00001
4 OZE (biomasa) 0,06375 0,00015 0,00077 0,00003
5 Inne 0,01350 0,00001 0,00003 0,00000
6 RAZEM 0,77949 0,00153 0,00074 0,00007

1Struktura paliw zużytych do wytworzenia energii elektrycznej zakupionej na giełdach energii elektrycznej opracowana została na podstawie danych o produkcji energii elektrycznej (elektrownie zawodowe), Tab. 5.2, Informacja statystyczna o energii elektrycznej – Agencja Rynku Energii SA, Biuletyn Miesięczny Nr 12(264), grudzień 2015.

2Dane o wielkościach emisji zanieczyszczeń w odniesieniu do wytworzenia energii elektrycznej zakupionej w 2014 r. na giełdach energii opracowane zostały na podstawie danych Agencji Rynku Energii SA - EMITOR 2015 Emisja Zanieczyszczeń Środowiska w Elektrowniach i Elektrociepłowniach Zawodowych, Warszawa, wrzesień 2016