Jesteś tutaj: Relacje Inwestorskie ∙ Dane finansowe

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2017 r.

PGE na tle spółek energetycznych

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji publikowanych przez spółki