Jesteś tutaj: Relacje InwestorskieAkcje ∙ Akcjonariat

Akcjonariusze

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("PGE") zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 6 listopada 2009 roku. W wyniku emisji akcji serii B, oferowanych w pierwszej ofercie publicznej, oraz emisji akcji serii C i D wyemitowanych w związku z połączeniem PGE ze spółkami zależnymi PGE Górnictwo i Energetyka S.A. oraz PGE Energia S.A. (rejestracja emisji w dniu 31 sierpnia 2010 r.), a także w następstwie transakcji sprzedaży akcji przez Skarb Państwa i umorzenia akcji własnych, akcjonariat spółki przedstawia się następująco:

 

AkcjonariuszLiczba akcji i głosówUdział w kapitale zakładowym
Skarb Państwa 1.072.984.098 57,39%
Pozostali 796.776.731 42,61%
ŁĄCZNIE 1.869.760.829 100%