Jesteś tutaj: PGE Systemy ∙ Oferta

Oferta

Świadczymy usługi i dostawy w zakresie szeroko rozumianej obsługi teleinformatycznej, w szczególności usług administracji, usług eksploatacji, usług serwisowych oraz usług rozwojowych, a w tym: 

- Udział w opracowywaniu założeń strategicznych w zakresie organizacji systemów zarządzania i restrukturyzacji związanych z wykorzystaniem technologii IT.
- Budowa i organizacja służb informatycznych wspomagających realizację przyjętych w strategii celów biznesowych Klienta.
- Kreowanie polityki outsourcingu oraz alokacji kompetencji związanych z funkcjonowaniem systemów IT oraz infrastruktury teleinformatycznej.
- Rozwój kompetencji związanych z nowymi technologiami.
- Opracowywanie i wdrażanie polityki w zakresie bezpieczeństwa zasobów informatycznych oraz funkcjonowania systemów teleinformatycznych.
- Opracowywanie i wdrażanie polityki w zakresie bezpieczeństwa systemów IT oraz infrastruktury teleinformatycznej.
- Opracowywanie i wdrażanie procedur zarządzania ciągłością działania systemów informatycznych.
- Definiowanie, wdrażanie oraz nadzór nad przestrzeganiem standardów oraz wytycznych w zakresie rozwoju, integracji, unifikacji i eksploatacji systemów i infrastruktury teleinformatycznej.
- Koordynacja projektów IT.
- Opracowywanie i prowadzenie wspólnej polityki licencjonowania w GK PGE.
- Definiowanie i wdrażanie standardów, wytycznych i regulaminów w zakresie organizacji i prowadzenia projektów IT.
- Organizacja i nadzór nad realizacją wdrożeń systemów IT oraz infrastruktury teleinformatycznej, w tym:

  • ustalanie zakresu zadań,
  • przygotowywanie harmonogramów wdrażania systemów,
  • koordynacja pracy zespołów projektowych,
  • prowadzenie odbiorów.

- Projektowanie, eksploatacja, integracja, rozwój oraz administrowanie systemami IT oraz infrastrukturą teleinformatyczną.
- Wykonywania funkcji operatywnego nadzoru sieci komputerowych i teleinformatycznych.
- Szkolenia pracowników Klientów w zakresie użytkowania oprogramowania, systemów i urządzeń informatycznych oraz teleinformatycznych.
- Konsultacje dla użytkowników
- Wsparcia zarządzania majątkiem IT GK PGE.
- Świadczenia usług serwisowych sprzętu.
- Wykonywania funkcji operatywnego nadzoru central telefonicznych, telefonii stacjonarnej i komórkowej.
- Wykonywania funkcji operatywnego nadzoru centrów przetwarzania danych.
- Wykonywanie w imieniu spółek GK PGE czynności związanych z realizacją umów wsparcia technicznego lub usług technicznych.
- Świadczenie usług w zakresie planowania, nadzoru i realizacji inwestycji., a w tym:
- Sprzedaż sprzętu oraz oprogramowania, a w tym:

  • komputerów, serwerów, elementów sieciowych, monitorów, modemów, drukarek, materiałów eksploatacyjnych
  • systemów operacyjnych, aplikacji biurowych, oprogramowania antywirusowego, oprogramowania do zarządzania majątkiem, oprogramowania do zarządzania zintegrowanymi systemami informatycznymi, poczty elektronicznej oraz systemów pracy grupowej.