Jesteś tutaj: Kariera ∙ Częste pytania

Częste pytania

Jak przesłać aplikację do PGE?

Wszystkich kandydatów prosimy o zapoznanie się z aktualnymi ogłoszeniami rekrutacyjnymi i zaaplikowanie na wybraną ofertę pracy za pomocą przycisku APLIKUJ w ogłoszeniu.

W przypadku braku oferty spełniającej państwa oczekiwania prosimy o przesłanie aplikacji korzystając z poniższego linku >>

Trafi ona do ogólnej bazy kandydatów PGE S.A

Czy PGE ma specjalne wymagania co do przygotowania się do rozmowy rekrutacyjnej?

Wierzymy, że przychodząc na rozmowę kwalifikacyjną kandydat jest świadomy stanowiska na jakie aplikuje i swoich umiejętności. Kandydat aplikujący powinien szczegółowo zapoznać się ofertą, być świadomym, jakie elementy są ważne dla niego w przyszłej pracy.  Dodatkowo, kandydat, przed spotkaniem rekrutacyjnym powinien zapoznać się z ogólnymi informacjami o firmie, które są  dostępne na stronie internetowej www.gkpge.pl

Podczas rozmowy zależy nam na zapoznaniu się z doświadczeniami kandydata, sprawdzeniu jego wiedzy, określeniu kompetencji i przekonaniu, że  praca w PGE Polskiej Grupie Energetycznej spełni oczekiwania zarówno kandydata jak i firmy.

Jak długo moje dokumenty aplikacyjne będą przechowywane przez PGE?

Jeżeli są Państwo zainteresowani przekazaniem swojej oferty do PGE S.A. i/lub spółki Grupy Kapitałowej PGE, prosimy o sprawdzenie, że przekazywane do PGE S.A. CV i/lub listy motywacyjne zawierają klauzulę o poniższej treści:

„Niniejszym wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV i/lub liście motywacyjnym w celu wzięcia udziału w obecnych i przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez PGE S.A. i/lub spółki Grupy Kapitałowej PGE, w tym umieszczenie moich danych osobowych w bazie rekrutacyjnej PGE S.A. i przechowywanie ich przez okres 12 miesięcy”.

Jednocześnie, zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) PGE S.A. informuje, iż:

  • administratorem Państwa danych osobowych jest PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z siedzibą w Warszawie (00-496) przy ul. Mysiej 2, zwana dalej Spółką,
  • Państwa dane osobowe zawarte w CV i/lub liście motywacyjnym przetwarzane będą w celu wzięcia udziału w obecnej rekrutacji, a w przypadku wyrażenie dodatkowej zgody w celu udziału w przyszłych rekrutacjach, w tym umieszczenia Państwa danych osobowych w bazie rekrutacyjnej PGE S.A. i przechowywania ich przez okres 12 miesięcy,
  • Państwa dane osobowe mogą być udostępniane spółkom Grupy Kapitałowej PGE tj. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., PGE Dystrybucja S.A., PGE Obrót S.A., PGE Energia Odnawialna S.A., PGE Systemy S.A., PGE EJ 1 Sp. z o.o., PGE Obsługa Księgowo-Kadrowa sp. z o.o. oraz PGE Dom Maklerski S.A.
  • posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia w każdym czasie, przypadku wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych, prosimy o przesłanie stosownej informacji e-mail na adres rekrutacja@gkpge.pl., wówczas wszystkie dotyczące Państwa dane osobowe zostaną usunięte.
  • podstawą podania danych jest w szczególności art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy w zakresie: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia oraz dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza wskazany powyżej zakres.