Jesteś tutaj: Kariera ∙ Aktualne oferty

Aktualne oferty

Referent ds. zamówień w Zespole Zakupów

Spółka: PGE OBRÓT SA Miejsce pracy: Rzeszów Nr ref.: PGEOB/4/2017

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

 • Dokonywanie analizy formalnej materiałów przygotowanych do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówień
 • Wykonywanie powierzonych zadań i obowiązków w ramach prac komisji przetargowych zgodnie z Regulaminem Zakupów PGE Obrót S.A.
 • Praca w systemie informatycznym wspierającym postępowania zakupowe
 • Przygotowywanie i prowadzenie wymaganej dokumentacji w postępowaniach o udzielenie zamówienia, w tym projektów wniosków do Zarządu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, projektów korespondencji prowadzonej z wykonawcami

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe
 • Doświadczenie zawodowe związane z prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówień
 • Wskazane doświadczenie zawodowe związane z prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
 • Znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi
 • Bardzo dobra znajomość MS Office (zwłaszcza programów Word, Excel, Power Point)
 • Nienaganna kultura osobista
 • Zdolności organizacyjne, umiejętność sumiennego i samodzielnego działania
 • Umiejętność pracy pod presją czasu
 • Konsekwencja w działaniu i skrupulatność
 • Zaangażowanie oraz nastawienie na realizację celów 

Ze swojej strony gwarantujemy:

 • Możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego
 • Przyjazną atmosferę pracy
 • Uczestnictwo w dynamicznym rozwoju firmy
 • Ciekawą, ambitną i odpowiedzialną pracę

HR Biznes Partner / Analityk HR

Spółka: PGE Systemy Miejsce pracy: Warszawa Nr ref.: GKPGE/SYS/18/2017

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

 • Pełnienie roli HR Biznes Partnera dla wybranego obszaru działalności firmy
 • Wdrażanie narzędzi HR i nadzór nad ich realizacją
 • Przygotowanie i monitorowanie planów zatrudnienia oraz funduszu wynagrodzeń
 • Raportowanie danych, analiza wskaźników HR

Profil idealnego kandydata:

 • Wykształcenie wyższe  biznesowe
 • Min. 5 lat doświadczenia w obszarze HR, w tym min. 2 lata w obszarze analiz HR
 • Doświadczenie w branży IT
 • Praktyczna znajomość prawa pracy
 • Doświadczenie w planowaniu zatrudnienia i wynagrodzeń
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, w tym w szczególności MS Excel oraz SAP ZKL (mile widziane)
 • Doskonała organizacja pracy oraz samodzielność w działaniu
 • Umiejętność budowania relacji biznesowych na różnych szczeblach struktury

Ze swojej strony gwarantujemy:

 • Ciekawą, ambitną i odpowiedzialną pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Atrakcyjny pakiet świadczeń dodatkowych

Dyrektor Zarządzający Aktywami Produkcyjnymi

Spółka: PGE TFI SA Miejsce pracy: Warszawa Nr ref.: GKPGE/TFI/3/2017

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

 • Preselekcja potencjalnych projektów inwestycyjnych
 • Zarządzanie procesem szczegółowej analizy projektu inwestycyjnego, w tym m.in. ocena modelu biznesowego, badanie due dilligence, rekomendacja decyzji inwestycyjnej dla Komitetu Inwestycyjnego, opracowanie strategii wyjścia z inwestycji
 • Negocjacje warunków inwestycji
 • Współpraca ze stronami zaangażowanymi w realizację projektów inwestycyjnych: sponsorów projektu, instytucji współfinansujących, doradców zewnętrznych, zespołów ds. ryzyka, komitetów inwestycyjnych
 • Nadzorowanie realizacji strategii inwestycyjnej
 • Zarządzanie dokumentacją procesu inwestycyjnego

Profil idealnego kandydata:

 • Wykształcenie wyższe, preferowane ekonomiczne, finansowe lub prawnicze, mile widziany tytuł CFA
 • Minimum 3 lata doświadczenia na podobnym stanowisku, w tym doświadczenie w realizacji dużych projektów inwestycyjnych typu Project Finance i Private Equity – warunek konieczny
 • Doświadczenie w tworzeniu, organizacji oraz nadzorowaniu prac zespołów inwestycyjnych/ transakcyjnych
 • Doświadczenie w zarządzaniu procesem szczegółowej analizy projektów na poszczególnych etapach procesu podejmowania decyzji inwestycyjnych
 • Doświadczenie w nadzorowaniu projektów w okresie realizacji inwestycji, monitorowania portfela i procesu wyjścia z inwestycji
 • Doskonała znajomość zasad przeprowadzania analiz i badania projektów inwestycyjnych oraz instrumentów finansowych
 • Znajomość zasad organizacji pracy w towarzystwie funduszy inwestycyjnych (TFI) i/lub podmiotach zarządzających funduszami inwestycyjnymi
 • Biegła znajomość języka angielskiego
 • Wysokie zdolności analityczne
 • Samodzielność oraz inicjatywa
 • Umiejętność pracy w zespole

Ze swojej strony gwarantujemy:

 • Możliwość rozwoju zawodowego w środowisku nastawionych na sukces ludzi
 • Możliwości udziału w szkoleniach rozwijających kompetencje
 • Przyjazną atmosferę pracy,
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwój umiejętności poprzez udział w ciekawych i wymagających projektach

Specjalista w Wydziale Organizacji

Miejsce pracy: Warszawa Nr ref.: BZ/1/2017

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

 • Zarządzanie standardem dokumentacji procesowej w PGE S.A. oraz Grupie Kapitałowej PGE
 • Realizowanie regularnych cyklicznych przeglądów dokumentacji procesowej
 • Koordynowanie procesu uzgodnień i zatwierdzania dokumentacji procesowej
 • Zarządzanie narzędziem / aplikacją IT dla dokumentacji procesowej
 • Przygotowywanie i obsługa szkoleń / warsztatów dla pracowników PGE S.A. oraz Grupy Kapitałowej PGE z zakresu dokumentacji procesowej oraz narzędzia / aplikacji IT dla dokumentacji procesowej

Profil idealnego kandydata:

 • Wykształcenie wyższe
 • Co najmniej 3 lata doświadczenia na podobnym stanowisku w  zakresie zarządzania dokumentacją procesową
 • Dobra znajomość języka angielskiego
 • Doskonała znajomość pakietu Office (Word, Excel, PowerPoint, Paint)
 • Sumienność oraz dokładność
 • Odpowiedzialność, kreatywność

Ze swojej strony gwarantujemy:

 • Pracę w przedsiębiorstwie o stabilnej pozycji na rynku energetycznym
 • Bardzo duże możliwości rozwoju zawodowego
 • Wsparcie rozwoju zawodowego i możliwość uczestnictwa w szkoleniach branżowych

Stażysta

Spółka: PGE Systemy Miejsce pracy: Warszawa Nr ref.: GKPGE/SYS/23/2017

Profil idealnego kandydata:

 • Wykształcenie wyższe, preferowane nauki ekonomiczne, matematyka, informatyka - mile widziani studenci ostatniego roku studiów magisterskich
 • Podstawy wiedzy z zakresu ogólnie pojętych finansów przedsiębiorstwa
 • Podstawowa wiedza z zakresu rachunkowości
 • Mile widziane doświadczenie w finansach (księgowość, kontroling)
 • Biegła znajomość pakietu MS Office, w szczególności MS Excel
 • Skrupulatność, rzetelność
 • Wysoka kultura osobista
 • Dobrze rozwinięte umiejętności komunikacyjne
Ze swojej strony gwarantujemy:

 • Możliwość zdobycia cennego doświadczenia zawodowego
 • Staż w jednej z największych firm z sektora energetycznego

Specjalista SharePoint

Spółka: PGE Systemy Miejsce pracy: Warszawa oraz inne lokalizacje PGE Systemy SA Nr ref.: GKPGE/SYS/22/2017

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie

 • Przeprowadzanie analiz biznesowych oraz przygotowywanie dokumentacji analizy wymagań i specyfikacji wymagań oraz dokumentu projektu technicznego w zakresie rozwiązań na SharePoint 2010/2013
 • Analiza obecnie uruchomionych witryn/rozwiązań na bazie środowiska SharePoint 2010/2013 pod względem poprawności działania i identyfikacji potrzeb do modyfikacji
 • Projektowanie i rozbudowa istniejących rozwiązań w zakresie środowiska SharePoint 2010/2013 z wykorzystaniem natywnych funkcjonalności SharePoint 2010/2013
 • Przygotowywanie i utrzymywanie aktualnej dokumentacji opracowywanych rozwiązań SharePoint 2010/2013
 • Diagnozę i rozwiązywanie incydentów oraz problemów eksploatacyjnych w zakresie środowiska SharePoint 2010/2013
 • Obsługa zgłoszeń w ramach 2 i/lub 3 linii wsparcia w zakresie środowiska SharePoint 2010/2013
 • Współtworzenie scenariuszy testów oraz współudział w testach wdrażanych rozwiązań SharePoint 2010/2013

Profil idealnego kandydata:

 • Minimum 2 lata doświadczenia w pracy z Microsoft SharePoint 2010/2013
 • Doświadczenie zawodowe związane z projektowaniem i budowaniu rozwiązań na platformie SharePoint 2010/2013 
 • z wykorzystaniem natywnych funkcjonalności środowiska SharePoint 2010/2013
 • Umiejętność przygotowywania dokumentacji analiz biznesowych, specyfikacji wymagań, projektu technicznego 
 • i dokumentacji powykonawczej
 • Podstawowa znajomość baz danych MS SQL oraz usługi MS SQL Reporting Services
 • Podstawowa znajomość systemów operacyjnych: Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2.
 • Komunikatywność, kreatywność. zdolność analitycznego myślenia oraz umiejętność współpracy z zespołem oraz z Klientem biznesowym
 • Znajomość języka angielskiego, pozwalająca na pracę z dokumentacją techniczną
 • Ukończone studia wyższe na kierunku związanym z informatyką

Dodatkowym atutem będzie:

 • Praktycznej znajomość środowiska Microsoft Visual Studio, TFS (Team Foundation Studio)
 • Doświadczenie w zakresie projektowania i implementacji: Web Parts, TimerJobs, WebServices, EventHandlers, SharePoint APPS pozwalająca na budowanie dedykowanych rozwiązań w zakresie środowiska SharePoint 2010/2013
 • Znajomość platformy .NET (Web Forms, MVC), Ajax, REST
 • Znajomość metodyki SCRUM, ITIL

Ze swojej strony gwarantujemy:

 • Szkolenia umożliwiające rozwój kompetencji oraz poszerzanie wiedzy
 • Ciekawą, ambitną i odpowiedzialną pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Atrakcyjny pakiet świadczeń dodatkowych 

Asystent/ka w Departamencie Zarządzania Korporacyjnego

Spółka: PGE SA Miejsce pracy: Warszawa Nr ref.: DZK/1/2017

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

Organizowanie pracy i obsługa sekretariatu poprzez:

 • Prowadzenie i kontrolę terminarza spotkań organizowanych w Departamencie
 • Obsługę organizacyjną spotkań w ramach Departamentu
 • Zapewnienie prawidłowego obiegu dokumentów, zgodnie z obowiązującymi w spółce procedurami
 • Bieżącą  obsługę w zakresie zamówień dotyczących zakupu materiałów biurowych, reklamowych i usług na potrzeby Departamentu
 • Sprawną obsługę techniczną
 • Przygotowywanie zestawień związanych z działalnością departamentu
 • Przygotowywanie korespondencji
 • Udział w  komunikacji wewnętrznej poprzez przekazywanie informacji ogólnych do pracowników departamentu
 • Wspomaganie pracy Departamentu w zakresie przygotowania, aktualizacji i archiwizacji dokumentów
 • Uczestniczenie w przygotowywaniu zestawień związanych z realizacją zadań Departamentu

Profil idealnego kandydata:

 • Wykształcenie wyższe
 • Co najmniej 2-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku
 • Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie bardzo dobrym
 • Znajomość pakietu MS Office na poziomie bardzo dobrym
 • Wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne, interpersonalne oraz organizacyjne
 • Samodzielność i konsekwencja w działaniu
 • Sumienność oraz zaangażowanie w pełnione obowiązki

Ze swojej strony gwarantujemy:

 • Pracę w przedsiębiorstwie o stabilnej pozycji na rynku energetycznym
 • Bardzo duże możliwości rozwoju zawodowego
 • Rozbudowany pakiet świadczeń socjalnych 

Specjalista ds. bezpieczeństwa

Spółka: PGE OBRÓT SA Miejsce pracy: Rzeszów Nr ref.: PGEOB/6/2017

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

 • Zapewnienie bezpieczeństwa informacjom prawnie chronionym (informacje niejawne, dane osobowe, tajemnica przedsiębiorstwa i in.)
 • Udział w zapewnieniu ochrony informacji poufnych w rozumieniu przepisów o giełdach papierów wartościowych
 • Wdrażanie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji opartego o ISO 27000
 • Współpraca z innymi spółkami GK PGE, sporządzanie sprawozdań

Profil idealnego kandydata:

 • Wykształcenie wyższe
 • Doświadczenie zawodowe na stanowisku o podobnym zakresie obowiązków
 • Znajomość przepisów o ochronie tajemnic prawnie chronionych i norm ISO
 • Bardzo dobra znajomość MS Office (zwłaszcza programów Word, Excel, Power Point)
 • Nienaganna kultura osobista
 • Zdolności organizacyjne, umiejętność sumiennego i samodzielnego działania
 • Umiejętność pracy pod presją czasu
 • Konsekwencja w działaniu i skrupulatność
 • Zaangażowanie oraz nastawienie na realizację celów

Mile widziane:

 • Poświadczenie bezpieczeństwa w rozumieniu przepisów o ochronie informacji niejawnych
 • Wykształcenie i doświadczenie związane z zapewnieniem bezpieczeństwa informacji
 • Uprawnienia auditora ISO 27000

Ze swojej strony gwarantujemy:

 • Uczestnictwo w dynamicznym rozwoju firmy
 • Ciekawą, ambitną i odpowiedzialną pracę