Jesteś tutaj: Kariera ∙ Aktualne oferty

Aktualne oferty

Specjalista ds. Microsoft i Wirtualizacja

Spółka: PGE Systemy Miejsce pracy: Lokalizacje PGE Systemy S.A. Nr ref.: GKPGE/SYS/65/2016

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

 • Realizacja działań eksploatacyjnych i implementacyjnych w zakresie środowisk serwerowych x86 (systemy operacyjne rodziny Microsoft Windows Server) administrowanych w ramach CUW ICT dla spółek Grupy Kapitałowej
 • Wsparcie w realizacji działań eksploatacyjnych  i implementacyjnych w zakresie platform wirtualizacyjnych Vmware i Hyper-V administrowanych, środowisk bazodanowych MS-SQL w ramach CUW ICT dla spółek Grupy Kapitałowej
 • Obsługa zgłoszeń i zdarzeń dotyczących środowisk serwerowych x86 (systemy operacyjne rodziny Microsoft Windows Server), platform wirtualizacyjnych, VMware i Hyper-V, środowisk bazodanowych MS-SQL
 • Bieżące monitorowanie i reagowanie na zmiany stanu infrastruktury ICT w szczególności w zakresie środowisk serwerowych x86 (systemy operacyjne rodziny Microsoft Windows Server), platform wirtualizacyjnych VMware i Hyper-V, środowisk bazodanowych MS-SQL

Profil idealnego kandydata:

 • Wyższe wykształcenie informatyczne
 • Min. 3 lata doświadczenia zawodowego w zakresie administrowania środowisk serwerowych x86 (systemy operacyjne rodziny Microsoft Windows Server)
 • Min. 1 rok doświadczenia zawodowego w zakresie administrowania platformami wirtualizacyjnymi VMware i Hyper-V
 • Min. 1 rok doświadczenia zawodowego w zakresie administrowania środowiskiem bazodanowym MS-SQL
 • Praktyczna znajomość wiodących rozwiązań informatycznych zakresu infrastruktury serwerowej x86
 • Udokumentowane (np. poprzez posiadane listy referencyjne lub certyfikaty) umiejętności w zakresie

- konfiguracji i zarządzania rozwiązaniami serwerowymi x86

- administrowania serwerami rodziny Microsoft Windows Server

 • Umiejętności analityczne
 • Komunikatywność i umiejętność pracy zespołowej, również w środowisku rozproszonym
 • Język angielski na poziomie komunikacyjnym
 • Dodatkowymi atutami będą:

 • Doświadczenie w dużej rozproszonej organizacjach (pow. 1000 pracowników)
 • Udokumentowane (np. poprzez posiadane listy referencyjne lub certyfikaty) umiejętności w zakresie:

- administrowania środowisk serwerowych x86 (systemy operacyjne rodziny Microsoft Windows Server)

- administrowania platformami wirtualizacyjnymi VMware i Hyper-V

- administrowania środowiskiem bazodanowym MS-SQL

Ze swojej strony gwarantujemy:

 • Szkolenia umożliwiające rozwój kompetencji oraz poszerzanie wiedzy
 • Ciekawą, ambitną i odpowiedzialną pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Atrakcyjny pakiet świadczeń dodatkowych

Programista ABAP Workflow

Spółka: PGE Systemy Miejsce pracy: Warszawa/ Łódź / Lublin Nr ref.: GKPGE/SYS/67/2016

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

 • Udział w projektach oraz utrzymaniu systemów SAP w szczególności wykorzystujących SAP Workflow
 • Zbieranie oraz analiza wymagań klienta
 • Programowanie modyfikacji i rozszerzeń w języku ABAP oraz w SAP Workflow
 • Tworzenie i testowanie oprogramowania oraz pomoc przy projektowaniu
 • Opracowanie dokumentacji projektowej
 • Przygotowanie i prowadzenie szkoleń dla użytkowników systemu
 • Opracowanie specyfikacji technicznej
 • Prowadzenie dokumentacji Systemu w powierzonym zakresie
 • Współpraca z firmami trzecimi w zakresie wprowadzania zmian, oraz administratorami i użytkownikami systemu w ramach służb wsparcia eksploatacji
 • Rozwiązywanie problemów eksploatacyjnych

Profil idealnego kandydata:

 • Wykształcenie wyższe o profilu informatycznym lub technicznym
 • Umiejętność programowania w języku ABAP potwierdzona min. 3 letnim doświadczeniem (mile widziany certyfikat)
 • Znajomość rozwiązań opartych o platformę SAP NetWeaver
 • Preferowana znajomość zagadnień SAP Workflow
 • Znajomość zagadnień bazodanowych i umiejętność programowania w SQL
 • Znajomość języka angielskiego w zakresie umożliwiającym współpracę z serwisem producenta
 • Gotowość do uczenia się i stałego podnoszenia kwalifikacji
 • Zdolność analitycznego myślenia

Ze swojej strony gwarantujemy:

 • Szkolenia umożliwiające rozwój kompetencji oraz poszerzanie wiedzy
 • Ciekawą, ambitną i odpowiedzialną pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Atrakcyjny pakiet świadczeń dodatkowych

Główny Specjalista w Wydziale Ryzyka Rynkowego

Spółka: PGE SA Miejsce pracy: Warszawa Nr ref.: DR/3/2016

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

 • Monitorowanie i analizowanie ekspozycji na ryzyko rynkowe i finansowe
 • Sporządzanie wycen i okresowych raportów w zakresie ryzyka rynkowego i finansowego
 • Udział w  budowie modeli służących do  pomiaru ryzyka rynkowego i finansowego
 • Udział w tworzeniu oraz wdrożeniu narzędzi optymalizujących proces monitorowania ekspozycji i raportowania w procesie zarządzania ryzykiem rynkowym i finansowym
 • Udział we wdrożeniu zintegrowanych systemów wspierających monitorowanie ekspozycji i raportowanie w procesie zarządzania ryzykiem rynkowym i finansowym
 • Pozyskiwanie danych koniecznych do określenia i monitorowania ekspozycji, wycen i kalkulacji miar ryzyka rynkowego
 • Monitorowanie otoczenia rynkowego oraz regulacyjnego w obszarze ryzyka rynkowego i finansowego
 • Współpraca w procesie zarządzania ryzykiem z innymi jednostkami w ramach Spółki oraz Grupy Kapitałowej PGE

Profil idealnego kandydata:

 • Wykształcenie wyższe w zakresie ekonomii lub nauk ścisłych o specjalizacji w obszarze  finansów, bankowości, ekonometrii, metod ilościowych, statystyki, matematyki finansowej
 • Minimum rok doświadczenia na stanowisku o zbliżonym zakresie zadań w obszarze zarządzania ryzykiem rynkowym/ finansowym z wykorzystaniem metod ilościowych (preferowane doświadczenie w banku lub innej instytucji finansowej, przedsiębiorstwie energetycznym lub w firmie doradczej)
 • Dobra znajomość metodologii stosowanej w pomiarze i zarządzaniu ryzykiem rynkowym (w tym modeli ilościowych)
 • Zaawansowana, praktyczna znajomość pakietu MS Office (w szczególności Excel, Power Point, MS Access)
 • Umiejętność posługiwania się pakietami analitycznymi i statystycznymi, językami modelowania, programowania, formułowania zapytań i analizy baz danych (np. SPSS, SAS, środowisko R, Matlab, VBA, SQL, Python)
 • Wiedza z zakresu funkcjonowania, produktów/ instrumentów oraz regulacji dotyczących rynków finansowych i towarowych w obszarze energii i surowców energetycznych
 • Wysokie zdolności analityczne, wnioskowania i praktycznego zastosowania metod analizy ilościowej
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego
 • Kreatywność, zaangażowanie oraz wysoko rozwinięte zdolności komunikacji i efektywnej pracy w zespole
 • Dobra organizacja pracy, w tym umiejętność pracy wielozadaniowej pod presją czasu i wyniku 

Ze swojej strony gwarantujemy:

 • Ciekawą pracę w dynamicznym zespole
 • Duże możliwości rozwoju zawodowego
 • Atrakcyjne wynagrodzenie 

Specjalista ds. sieci LAN WAN FW (Lublin)

Spółka: PGE Systemy Miejsce pracy: Lublin Nr ref.: GKPGE/SYS/68/2016

Miejsce pracy: lokalizacje PGE Systemy S.A. (preferowany Lublin)

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

 • Realizacja działań eksploatacyjnych i implementacyjnych w zakresie sieci LAN/WAN oraz styku sieci LAN/Internet administrowanych w ramach CUW ICT dla spółek Grupy Kapitałowej (obszar domyślny: PGED/O oraz EC Lublin)
 • Obsługa zgłoszeń i zdarzeń dotyczących usterek sieci LANWAN oraz styku sieci LAN/Internet
 • Bieżący monitoring infrastruktury sieciowej

Profil idealnego kandydata:

 • Wyższe wykształcenie informatyczne
 • Min. 2 lat doświadczenia zawodowego w zakresie administrowania sieciami informatycznymi
 • Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w dużej rozproszonej organizacjach (pow. 1000 pracowników)
 • Praktyczna znajomość wiodących rozwiązań informatycznych z zakresu infrastruktury sieciowej (Cisco, Juniper, PaloAlto)
 • Udokumentowane (np. poprzez posiadane listy referencyjne lub certyfikaty) umiejętności w zakresie:

- konfiguracji i zarządzania sieciami komputerowymi (w szczególności rozwiązaniami firmy Cisco)

- administrowania serwerami Windows i/lub Linux

 • Umiejętności analityczne
 • Komunikatywność i umiejętność pracy zespołowej, również w środowisku rozproszonym
 • Język angielski na poziomie komunikacyjnym

Ze swojej strony gwarantujemy:

 • Szkolenia umożliwiające rozwój kompetencji oraz poszerzanie wiedzy
 • Ciekawą, ambitną i odpowiedzialną pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Atrakcyjny pakiet świadczeń dodatkowych

Koordynator Projektów

w Departamencie Inwestycji

Spółka: PGE SA Miejsce pracy: Warszawa Nr ref.: DI/1/2017

Jednym z podstawowych zadań Departamentu Inwestycji PGE jest monitorowanie postępów w przygotowaniu i realizacji dużych projektów inwestycyjnych prowadzonych w Grupie Kapitałowej PGE. Działania te nie ograniczają się do prostego zbierania informacji, ale polegają również na merytorycznym wspieraniu Zespołów Projektowych oraz zapewnieniu dwustronnych relacji pomiędzy Centralą Grupy Kapitałowej PGE a monitorowanymi inwestycjami.

Dla wzmocnienia kompetencyjnego realizującego to zadanie zespołu poszukujemy kandydata na stanowisko Koordynatora Projektów.

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

 • Monitorowanie postępu projektów inwestycji strategicznych Grupy Kapitałowej PGE, głównie projektów o statusie Megainwestycji
 • Udział w pracach Komitetów Sterujących projektów inwestycyjnych
 • Przygotowywanie raportów okresowych z przebiegu realizacji projektów
 • Wspieranie prac analitycznych prowadzonych w Departamencie Inwestycji i Departamencie Strategii PGE dotyczących wszystkich aspektów wykonalności (ekonomicznych, prawnych, technicznych oraz finansowych) już realizowanych i planowanych projektów inwestycyjnych
 • Doskonalenie wiedzy w zakresie koniecznym dla skutecznego wypełniania obowiązków, w tym:

- prowadzenia projektów inwestycyjnych we wszystkich ich fazach;

- wszelkich aspektów biznesowych, prawnych i technologicznych prowadzonych w GK PGE strategicznych projektów inwestycyjnych;

- zarządzania projektami;

- szeroko rozumianych technologii energetycznych;

- zasad funkcjonowania PGE oraz innych spółek z GK PGE.

 • Udzielanie konsultacji w zakresie własnych kompetencji innym osobom z Departamentu Inwestycji i innych jednostek organizacyjnych PGE.

Profil kandydata:

 • Wykształcenie wyższe techniczne, preferowane o kierunku energetycznym
 • Minimum 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku o podobnym zakresie obowiązków
 • Doskonała znajomość podstawowych technologii energetycznych i modeli biznesowych oraz zrozumienie trendów rozwojowych w tym obszarze
 • Znajomość metodyk zarządzania złożonymi projektami i wspierających narzędzi informatycznych
 • Znajomość rachunku efektywności inwestycji, umiejętność posługiwania się modelami matematycznymi inwestycji
 • Znajomość zasad tworzenia i realizacji umów wykonawczych stosowanych w energetyce
 • Biegłe posługiwanie się narzędziami informatycznymi, w tym pakietem MS Office
 • Silna motywacja i orientacja na realizację celów strategicznych firmy
 • Biegła znajomość języka angielskiego
 • Sprawność komunikacyjna, umiejętności przygotowywania pism i prezentacji

Mile widziane:

 • Dodatkowe wykształcenie wyższe o kierunku ekonomicznym, MBA lub podobnym
 • Kilkuletnie doświadczenie przy energetycznych projektach inwestycyjnych, praca na budowach energetycznych lub w eksploatacji, w środowisku międzynarodowym
 • Znajomość metod finansowania inwestycji (praca przy projektach realizowanych w modelu Project Finance)

Ze swojej strony gwarantujemy:

 • Zatrudnienie w renomowanej polskiej spółce
 • Ciekawą, ambitną i odpowiedzialną pracę w dynamicznym zespole
 • Możliwości rozwoju zawodowego
 • Bogaty pakiet świadczeń socjalnych