Jesteś tutaj: Kariera ∙ Aktualne oferty

Aktualne oferty

Specjalista ds. Microsoft i Wirtualizacja

Spółka: PGE Systemy Miejsce pracy: Lokalizacje PGE Systemy S.A. Nr ref.: GKPGE/SYS/65/2016

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

 • Realizacja działań eksploatacyjnych i implementacyjnych w zakresie środowisk serwerowych x86 (systemy operacyjne rodziny Microsoft Windows Server) administrowanych w ramach CUW ICT dla spółek Grupy Kapitałowej
 • Wsparcie w realizacji działań eksploatacyjnych  i implementacyjnych w zakresie platform wirtualizacyjnych Vmware i Hyper-V administrowanych, środowisk bazodanowych MS-SQL w ramach CUW ICT dla spółek Grupy Kapitałowej
 • Obsługa zgłoszeń i zdarzeń dotyczących środowisk serwerowych x86 (systemy operacyjne rodziny Microsoft Windows Server), platform wirtualizacyjnych, VMware i Hyper-V, środowisk bazodanowych MS-SQL
 • Bieżące monitorowanie i reagowanie na zmiany stanu infrastruktury ICT w szczególności w zakresie środowisk serwerowych x86 (systemy operacyjne rodziny Microsoft Windows Server), platform wirtualizacyjnych VMware i Hyper-V, środowisk bazodanowych MS-SQL

Profil idealnego kandydata:

 • Wyższe wykształcenie informatyczne
 • Min. 3 lata doświadczenia zawodowego w zakresie administrowania środowisk serwerowych x86 (systemy operacyjne rodziny Microsoft Windows Server)
 • Min. 1 rok doświadczenia zawodowego w zakresie administrowania platformami wirtualizacyjnymi VMware i Hyper-V
 • Min. 1 rok doświadczenia zawodowego w zakresie administrowania środowiskiem bazodanowym MS-SQL
 • Praktyczna znajomość wiodących rozwiązań informatycznych zakresu infrastruktury serwerowej x86
 • Udokumentowane (np. poprzez posiadane listy referencyjne lub certyfikaty) umiejętności w zakresie

- konfiguracji i zarządzania rozwiązaniami serwerowymi x86

- administrowania serwerami rodziny Microsoft Windows Server

 • Umiejętności analityczne
 • Komunikatywność i umiejętność pracy zespołowej, również w środowisku rozproszonym
 • Język angielski na poziomie komunikacyjnym
 • Dodatkowymi atutami będą:

 • Doświadczenie w dużej rozproszonej organizacjach (pow. 1000 pracowników)
 • Udokumentowane (np. poprzez posiadane listy referencyjne lub certyfikaty) umiejętności w zakresie:

- administrowania środowisk serwerowych x86 (systemy operacyjne rodziny Microsoft Windows Server)

- administrowania platformami wirtualizacyjnymi VMware i Hyper-V

- administrowania środowiskiem bazodanowym MS-SQL

Ze swojej strony gwarantujemy:

 • Szkolenia umożliwiające rozwój kompetencji oraz poszerzanie wiedzy
 • Ciekawą, ambitną i odpowiedzialną pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Atrakcyjny pakiet świadczeń dodatkowych

Specjalista ds. Rozliczeń i Kontrolingu

Spółka: PGE Systemy Miejsce pracy: Warszawa Nr ref.: GKPGE/SYS/8/2017

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

 • Wycena usług informatycznych zgodnie z obowiązującym modelem rozliczeń w GK PGE
 • Prowadzenie miesięcznych rozliczeń usług informatycznych i raportowanie wykonania na potrzeby wewnętrzne PGE Systemy oraz Spółek GK PGE
 • Przygotowanie planów finansowych w obszarze kosztów, nakładów inwestycyjnych i przychodów,
 • Przygotowanie raportów z wykonania planów finansowych na potrzeby Dyrektorów jednostek organizacyjnych i Zarządu
 • Współpraca z zespołami odpowiedzialnymi za relacje z klientami i prowadzenie projektów w zakresie przygotowania ofert na usługi
 • Weryfikacja pod kątem finansowym materiałów, dotyczących projektów inwestycyjnych (poprawność przygotowanych informacji i ustalanie sposobu rozliczania)
 • Realizacja innych zadań zleconych przez przełożonego

Profil idealnego kandydata:

 • Wykształcenie wyższe o profilu ekonomicznym
 • Minimum 3-4 lata doświadczenia w obszarze kontrolingu Spółek z branży IT
 • Doświadczenie w budowaniu modeli finansowych (projekcje finansowe wyników przedsiębiorstwa, analizy rentowności, analizy finansowe uzasadniające przedsięwzięcia inwestycyjne)
 • Doświadczenie w praktycznym zastosowaniu metody Activity Based Costing
 • Znajomości polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości
 • Rozumienie powiązań między biznesowymi uwarunkowaniami a wynikami finansowymi
 • Wysoko rozwinięte umiejętności analityczne
 • Biegłe posługiwanie się MS Excel i innymi narzędziami MS Office
 • Doświadczenie pracy w środowisku SAP
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Bardzo dobrej znajomości języka angielskiego

Ze swojej strony gwarantujemy:

 • Szkolenia umożliwiające rozwój kompetencji oraz poszerzanie wiedzy
 • Ciekawą, ambitną i odpowiedzialną pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Atrakcyjny pakiet świadczeń dodatkowych

Główny Specjalista ds. komunikacji w mediach społecznościowych

Umowa na zastępstwo

Spółka: PGE SA Miejsce pracy: Warszawa Nr ref.: DKM/1/2017

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

 • Planowanie działań i ich koordynacja w obszarze mediów społecznościowych
 • Współtworzenie i wdrażanie strategii komunikacji GK PGE w mediach społecznościowych
 • Przygotowywanie oraz koordynacja działań kampanijnych i promocyjnych w zakresie mediów społecznościowych Grupy Kapitałowej PGE
 • Kreowanie nowych rozwiązań i funkcjonalności w oparciu o analizę trendów rynkowych oraz potrzeb firmy
 • Koordynowanie prac redakcyjnych
 • Monitoring oraz analiza nowych narzędzi, kanałów i trendów na rynku mediów społecznościowych

Profil idealnego kandydata:

 • Wykształcenie wyższe, preferowane humanistyczne (polonistyka, dziennikarstwo, komunikacja społeczna, marketing)
 • Minimum 3 lata doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku przy realizacji dużych projektów w mediach społecznościowych
 • Umiejętność przygotowania animacji w postaci pliku GIF, nagrania oraz złożenia krótkiego filmu wideo lub Screencast’a
 • Doskonała znajomość portali społecznościowych Facebook, Instagram, Youtube, Twitter oraz LinkedIn
 • Kreatywność, samodzielność oraz odpowiedzialność

Ze swojej strony gwarantujemy:

 • Zatrudnienie na umowę na zastępstwo w renomowanej polskiej spółce
 • Ciekawą, ambitną i odpowiedzialną pracę w dynamicznym zespole
 • Możliwości rozwoju zawodowego
 • Bogaty pakiet świadczeń socjalnych

Główny Specjalista Systemu SAP MM

Spółka: PGE Systemy Miejsce pracy: Warszawa Nr ref.: GKPGE/SYS/15/2017

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

 • Rozwiązywanie problemów użytkowników oraz konfiguracja systemu SAP ERP w zakresie modułu MM
 • Analiza możliwości wprowadzenia zmian w systemie
 • Uzgadnianie rozwiązań z właścicielami biznesowymi w zakresie zmian funkcjonalności
 • Samodzielne realizowanie oraz wdrażanie zatwierdzonych zmian w systemie
 • Współpraca z firmami trzecimi w zakresie wprowadzanych zmian
 • Udział w pracach wdrożeniowych w ramach realizowanych projektów IT

Profil idealnego kandydata:

 • Znajomość modułu MM (obszar: zakupy, gospodarka materiałowa, gospodarka magazynowa) systemu SAP ERP w stopniu pozwalającym na samodzielną konfigurację systemu oraz rozwiązywanie problemów użytkowników.
 • Minimum 3 lata pracy jako administrator modułu lub w roli konsultanta wdrożeniowego SAP MM
 • Udział w co najmniej jednym pełnym cyklu wdrożenia SAP MM w roli osoby konfigurującej system
 • Znajomość procesów biznesowych w obszarze zakupów, gospodarki materiałowej oraz gospodarki magazynowej
 • Znajomość języka ABAP przynajmniej w stopniu pozwalającym na analizę kodu
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Bardzo dobra organizacja pracy własnej
 • Umiejętność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym korzystanie z dokumentacji
 • Prawo jazdy kat. B

Dodatkowymi atutami będą:

 • Znajomość innych obszarów SAP (SD, FI, CO)

Ze swojej strony gwarantujemy:

 • Szkolenia umożliwiające rozwój kompetencji oraz poszerzanie wiedzy
 • Ciekawą, ambitną i odpowiedzialną pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Atrakcyjny pakiet świadczeń dodatkowych

Kierownik Biura Zarządu i Administracji

Spółka: PGE TFI SA Miejsce pracy: Warszawa Nr ref.: GKPGE/TFI/2/2017

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

 

 • Organizowanie i kierowanie pracą Biura Zarządu i Administracji
 • Organizowanie i nadzór nad pracą kancelarii Spółki
 • Prowadzenie rejestru dokumentów wychodzących/przychodzących Spółki
 • Archiwizacja danych w zakresie kompetencji Biura oraz nadzór nad archiwum Spółki
 • Umawianie i koordynowanie spotkań Zarządu
 • Zarządzanie informacjami napływającymi do sekretariatu, sortowanie i syntezowanie najbardziej istotnych danych
 • Redagowanie pism służbowych i dokumentów zgodnie ze standardami Spółki
 • Przygotowywanie notatek, sprawozdań, zestawień i prezentacji w ramach działań zleconych
 • Organizowanie konferencji, spotkań, szkoleń, delegacji służbowych od strony logistycznej
 • Organizowanie i obsługa posiedzeń Zarządu, Rady Nadzorczej, Zgromadzeń Akcjonariuszy, Komitetów Inwestycyjnych oraz Zgromadzenia Inwestorów
 • Współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Spółki w  zakresie ustalania polityki marketingowej i promocji a także tworzenie i rozwijanie pozycji Spółki na rynku
 • Zarządzanie stroną internetową Spółki
 • Koordynowanie procesu zawierania, obsługa, administrowanie i nadzór nad umowami Spółki, w tym m.in. związanymi z usługami zlecanymi do podmiotów trzecich
 • Prowadzenie rejestru wszystkich umów zawartych przez Spółkę
 • Zapewnianie materiałów eksploatacyjnych i biurowych dla Spółki
 • Obsługa administracyjna Spółki
 • Koordynowanie współpracy Zarządu z poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Spółki i ich pracownikami
 • Inne zadania, według bieżących potrzeb Zarządu Spółki, w zakresie prowadzonej przez Spółkę działalności

 

Profil idealnego kandydata:

 

 • Wykształcenie wyższe
 • Kilkuletnie  doświadczenie na podobnym stanowisku
 • Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • Wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne, interpersonalne oraz organizacyjne
 • Umiejętność zarządzania ludźmi
 • Samodzielność, umiejętność pracy pod presją czasu
 • Odpowiedzialność i zaangażowanie w wykonywanej pracy

 

Ze swojej strony gwarantujemy: 

 • Umowę o pracę
 • Pracę w dynamicznym zespole
 • Duże możliwości rozwoju zawodowego
 • Przyjazną atmosferę pracy

Specjalista ds. Remontów i Inwestycji

Umowa na zastępstwo

Spółka: PGE SA Miejsce pracy: Warszawa Nr ref.: DAD/1/2017

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

 • Realizacja zadań remontowych i inwestycyjnych w zakresie formalnego przygotowania dokumentów (wniosek zakupowy, umowa, opis przedmiotu zamówienia etc.)
 • Nadzór nad realizacją zadań w ramach zawartych umów remontowych/inwestycyjnych
 • Kontrolowanie stanu technicznego obiektu
 • Przygotowywanie SiWZ dla poszczególnych remontów i inwestycji
 • Przygotowywanie zapytań ofertowych oraz analizowanie i ocenianie przychodzących ofert
 • Współpraca z Departamentem Zakupów przy wyborze wykonawców
 • Sporządzanie protokołów odbioru, pogwarancyjnych prac remontowo – inwestycyjnych
 • Nadzór nad firmami wykonującymi prace remontowo – inwestycyjne w budynku
 • Zbieranie i weryfikacja ofert na prace remontowe
 • Przygotowywanie umów oraz skuteczne egzekwowanie warunków umownych
 • Skuteczne i niezwłoczne reagowanie w przypadku awarii
 • Przygotowywanie uchwał, wniosków, prezentacji na posiedzenie Zarządu
 • Analiza i nadzór nad prawidłową realizacją budżetu

Profil idealnego kandydata:

 • Wykształcenie wyższe (mile widziane z zakresu zarządzania nieruchomościami)
 • Minimum 1 rok doświadczenia na stanowisku o podobnym zakresie obowiązków
 • Znajomość Systemu SAP (moduły: MM, FI, RE)
 • Dobra znajomość pakietu MS Office
 • Sumienność oraz zaangażowanie w pełnione obowiązki
 • Samodzielność
 • Umiejętności organizacyjne oraz interpersonalne

Ze swojej strony gwarantujemy:

 • Pracę w przedsiębiorstwie o stabilnej pozycji na rynku energetycznym
 • Bardzo duże możliwości rozwoju zawodowego
 • Wsparcie rozwoju zawodowego i możliwość uczestnictwa w szkoleniach branżowych

Asystent/ka w Zespole ds. Kadr i Płac

Umowa na zastępstwo

Spółka: PGE OKK Sp. z o.o. Miejsce pracy: Warszawa Nr ref.: PGEOKK/1/2017

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie:

 • Wsparcie realizacji procesów kadrowych w zakresie nawiązywania, trwania i rozwiązywania stosunku pracy, w tym wprowadzanie danych do systemu kadrowo-płacowego
 • Prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników w systemie kadrowo-płacowym
 • Monitorowanie i raportowanie terminów kończących się umów o pracę, powrotów z urlopów związanych z rodzicielstwem, badań lekarskich, obowiązkowych szkoleń BHP oraz przygotowywanie stosownych skierowań na badania i powiadomień
 • Przygotowywanie dokumentów zgłoszeniowych do ZUS
 • Sporządzanie analiz, zestawień i raportów kadrowych na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne
 • Wsparcie zespołu kadr i płac w prowadzeniu i archiwizacji dokumentacji kadrowo-płacowej

Profil idealnego kandydata:

 • Wykształcenie wyższe
 • 1 rok doświadczenia na podobnym stanowisku (praca w organizacji typu SSC lub BPO będzie dodatkowym atutem)
 • Praktyczna znajomość prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
 • Dobra znajomość programu SAP HR oraz Płatnik
 • Dobra znajomość Pakietu Office, w tym programu Excel na poziomie zaawansowanym
 • Dokładność, samodzielność, odpowiedzialność za swoją pracę, dzielenie się wiedzą i współpraca z zespołem
 • Chęć zdobywania wiedzy i rozwijania umiejętności

Ze swojej strony gwarantujemy:

 • Pracę w przedsiębiorstwie o stabilnej pozycji na rynku energetycznym
 • Możliwość rozwoju zawodowego
 • Rozbudowany pakiet świadczeń socjalnych 

Inspektor Nadzoru

Spółka: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź – Teren Miejsce pracy: Bełchatów (Rogowiec - Kurnos)

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie między innymi:

 • Prowadzenie nadzoru na budowach w zakresie inwestycji i remontów elektroenergetycznych urządzeń sieciowych średnich i niskich napięć na terenie działania Rejonu Energetycznego,
 • Wprowadzanie wykonawców na plac budowy, kontrolowanie dzienników budowy i ksiąg, obmiarów oraz dokonywanie niezbędnych zapisów,
 • Sporządzanie kosztorysów inwestorskich,
 • Sprawdzanie kosztorysów ofertowych i powykonawczych,
 • Sprawdzanie i opiniowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej pod względem kompletności i zdatności do rozpoczęcia robót,
 • Dokonywanie rozliczeń wykonywanych i odebranych robót,
 • Kontrolowanie budów pod kątem prawidłowości zastosowania rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych zgodnie z projektem i aktualnie obowiązującymi przepisami i wytycznymi,
 • Kontrolowanie przestrzegania przez wykonawców obowiązujących przepisów BHP,
 • Branie udziału w sporządzaniu harmonogramu robót zgodnie z obowiązującymi cyklami i kontrolowanie oraz monitorowanie na bieżąco jego realizacji,
 • Udział w odbiorach technicznych i przekazywanie obiektów do eksploatacji,
 • Prowadzenie korespondencji z kontrahentami oraz firmami realizującymi zadania inwestycyjne.

Profil kandydata:

 • Wykształcenie wyższe techniczne- elektroenergetyka lub pokrewne,
 • Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych. Mile widziane również do projektowania,
 • Świadectwa kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji „E” i dozoru „D” urządzeń, mile widziane o napięciu pow 1 kV
 • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku inspektora nadzoru budowy urządzeń elektroenergetycznych,
 • Umiejętność kosztorysowania robót elektroenergetycznych,
 • Znajomość programu kosztorysowego NORMA PRO lub podobnego,
 • Znajomość prawa budowlanego,
 • Prawo jazdy kategorii B,
 • Znajomość obsługi komputera w zakresie: MS Excel, MS Word
 • Wysoka kultura osobista, komunikatywność, odpowiedzialność,
 • Umiejętność planowania I organizowania pracy własnej.

Ze swojej strony gwarantujemy:

 • Pracę w Firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • Możliwość rozwoju zawodowego,
 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

Inżynier

Spółka: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź – Teren Miejsce pracy: Sieradz

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie między innymi:

 • Opracowywanie planów zabiegów eksploatacyjnych sieci elektroenergetycznej SN i nN oraz nadzorowanie ich wykonania i rozliczanie,
 • Nadzorowanie pracy sieci elektroenergetycznej SN i nN w zakresie jej stanu technicznego oraz rozpatrywanie spraw interwencyjnych z tego zakresu,
 • Analizowanie awaryjności sieci SN i nN,
 • Sporządzanie wniosków inwestycyjnych na modernizację sieci SN i nN.

Profil kandydata:

 • Wykształcenie wyższe techniczne o profilu: sieci elektroenergetyczne, elektrotechnika lub pokrewne,
 • Umiejętność posługiwania się MS Word i MS Excel,
 • Prawo jazdy kat. „B”,
 • Komunikatywność i dobra organizacja pracy własnej,
 • Uprawnienia kwalifikacyjne „E” i „D” – mile widziane.

Ze swojej strony gwarantujemy:

 • Pracę w Firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • Możliwość rozwoju zawodowego,
 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • Świadczenia pozapłacowe.

Inspektor Nadzoru ds. budowlano-instalacyjnych

Spółka: PGE GIEK SA Miejsce pracy: Bydgoszcz

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

 • Nadzorowanie realizacji inwestycji i remontów
 • Potwierdzanie wykonania robót inwestycyjnych i remontowych
 • Nadzorowanie prowadzonych robót pod względem terminowości i prawidłowego rozliczenia
 • Przygotowywanie prac remontowych i modernizacyjnych pod względem  dokumentacji, materiałów i finansów
 • Opracowywanie potrzeb prac remontowych i modernizacyjnych w zakresie urządzeń sanitarnych 

Profil idealnego kandydata:

 • Wykształcenie wyższe techniczne – preferowany kierunek: budownictwo
 • Posiadanie uprawnień budowlanych w specjalności urządzenia sanitarne
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office
 • Wysoka efektywność w realizacji zadań i rzetelność
 • Umiejętność współpracy, organizacji pracy własnej 
 • Umiejętność komunikowania i formułowania wniosków
 • Terminowość i skuteczność

Ze swojej strony gwarantujemy:

 • Pracę w przedsiębiorstwie o stabilnej pozycji na rynku energetycznym
 • Stabilne warunki zatrudnienia – umowa o pracę
 • Atrakcyjny pakiet świadczeń socjalnych

Referent ds. zamówień w Zespole Zakupów

Spółka: PGE OBRÓT SA Miejsce pracy: Rzeszów Nr ref.: PGEOB/4/2017

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

 • Dokonywanie analizy formalnej materiałów przygotowanych do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówień
 • Wykonywanie powierzonych zadań i obowiązków w ramach prac komisji przetargowych zgodnie z Regulaminem Zakupów PGE Obrót S.A.
 • Praca w systemie informatycznym wspierającym postępowania zakupowe
 • Przygotowywanie i prowadzenie wymaganej dokumentacji w postępowaniach o udzielenie zamówienia, w tym projektów wniosków do Zarządu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, projektów korespondencji prowadzonej z wykonawcami

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe
 • Doświadczenie zawodowe związane z prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówień
 • Wskazane doświadczenie zawodowe związane z prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
 • Znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi
 • Bardzo dobra znajomość MS Office (zwłaszcza programów Word, Excel, Power Point)
 • Nienaganna kultura osobista
 • Zdolności organizacyjne, umiejętność sumiennego i samodzielnego działania
 • Umiejętność pracy pod presją czasu
 • Konsekwencja w działaniu i skrupulatność
 • Zaangażowanie oraz nastawienie na realizację celów 

Ze swojej strony gwarantujemy:

 • Możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego
 • Przyjazną atmosferę pracy
 • Uczestnictwo w dynamicznym rozwoju firmy
 • Ciekawą, ambitną i odpowiedzialną pracę