Jesteś tutaj: Kariera ∙ Aktualne oferty

Aktualne oferty

Specjalista ds. Microsoft i Wirtualizacja

Spółka: PGE Systemy Miejsce pracy: Lokalizacje PGE Systemy S.A. Nr ref.: GKPGE/SYS/65/2016

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

 • Realizacja działań eksploatacyjnych i implementacyjnych w zakresie środowisk serwerowych x86 (systemy operacyjne rodziny Microsoft Windows Server) administrowanych w ramach CUW ICT dla spółek Grupy Kapitałowej
 • Wsparcie w realizacji działań eksploatacyjnych  i implementacyjnych w zakresie platform wirtualizacyjnych Vmware i Hyper-V administrowanych, środowisk bazodanowych MS-SQL w ramach CUW ICT dla spółek Grupy Kapitałowej
 • Obsługa zgłoszeń i zdarzeń dotyczących środowisk serwerowych x86 (systemy operacyjne rodziny Microsoft Windows Server), platform wirtualizacyjnych, VMware i Hyper-V, środowisk bazodanowych MS-SQL
 • Bieżące monitorowanie i reagowanie na zmiany stanu infrastruktury ICT w szczególności w zakresie środowisk serwerowych x86 (systemy operacyjne rodziny Microsoft Windows Server), platform wirtualizacyjnych VMware i Hyper-V, środowisk bazodanowych MS-SQL

Profil idealnego kandydata:

 • Wyższe wykształcenie informatyczne
 • Min. 3 lata doświadczenia zawodowego w zakresie administrowania środowisk serwerowych x86 (systemy operacyjne rodziny Microsoft Windows Server)
 • Min. 1 rok doświadczenia zawodowego w zakresie administrowania platformami wirtualizacyjnymi VMware i Hyper-V
 • Min. 1 rok doświadczenia zawodowego w zakresie administrowania środowiskiem bazodanowym MS-SQL
 • Praktyczna znajomość wiodących rozwiązań informatycznych zakresu infrastruktury serwerowej x86
 • Udokumentowane (np. poprzez posiadane listy referencyjne lub certyfikaty) umiejętności w zakresie

- konfiguracji i zarządzania rozwiązaniami serwerowymi x86

- administrowania serwerami rodziny Microsoft Windows Server

 • Umiejętności analityczne
 • Komunikatywność i umiejętność pracy zespołowej, również w środowisku rozproszonym
 • Język angielski na poziomie komunikacyjnym
 • Dodatkowymi atutami będą:

 • Doświadczenie w dużej rozproszonej organizacjach (pow. 1000 pracowników)
 • Udokumentowane (np. poprzez posiadane listy referencyjne lub certyfikaty) umiejętności w zakresie:

- administrowania środowisk serwerowych x86 (systemy operacyjne rodziny Microsoft Windows Server)

- administrowania platformami wirtualizacyjnymi VMware i Hyper-V

- administrowania środowiskiem bazodanowym MS-SQL

Ze swojej strony gwarantujemy:

 • Szkolenia umożliwiające rozwój kompetencji oraz poszerzanie wiedzy
 • Ciekawą, ambitną i odpowiedzialną pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Atrakcyjny pakiet świadczeń dodatkowych

Programista ABAP Workflow

Spółka: PGE Systemy Miejsce pracy: Warszawa/ Łódź / Lublin Nr ref.: GKPGE/SYS/67/2016

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

 • Udział w projektach oraz utrzymaniu systemów SAP w szczególności wykorzystujących SAP Workflow
 • Zbieranie oraz analiza wymagań klienta
 • Programowanie modyfikacji i rozszerzeń w języku ABAP oraz w SAP Workflow
 • Tworzenie i testowanie oprogramowania oraz pomoc przy projektowaniu
 • Opracowanie dokumentacji projektowej
 • Przygotowanie i prowadzenie szkoleń dla użytkowników systemu
 • Opracowanie specyfikacji technicznej
 • Prowadzenie dokumentacji Systemu w powierzonym zakresie
 • Współpraca z firmami trzecimi w zakresie wprowadzania zmian, oraz administratorami i użytkownikami systemu w ramach służb wsparcia eksploatacji
 • Rozwiązywanie problemów eksploatacyjnych

Profil idealnego kandydata:

 • Wykształcenie wyższe o profilu informatycznym lub technicznym
 • Umiejętność programowania w języku ABAP potwierdzona min. 3 letnim doświadczeniem (mile widziany certyfikat)
 • Znajomość rozwiązań opartych o platformę SAP NetWeaver
 • Preferowana znajomość zagadnień SAP Workflow
 • Znajomość zagadnień bazodanowych i umiejętność programowania w SQL
 • Znajomość języka angielskiego w zakresie umożliwiającym współpracę z serwisem producenta
 • Gotowość do uczenia się i stałego podnoszenia kwalifikacji
 • Zdolność analitycznego myślenia

Ze swojej strony gwarantujemy:

 • Szkolenia umożliwiające rozwój kompetencji oraz poszerzanie wiedzy
 • Ciekawą, ambitną i odpowiedzialną pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Atrakcyjny pakiet świadczeń dodatkowych

Specjalista ds. sieci LAN WAN FW (Lublin)

Spółka: PGE Systemy Miejsce pracy: Lublin Nr ref.: GKPGE/SYS/68/2016

Miejsce pracy: lokalizacje PGE Systemy S.A. (preferowany Lublin)

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

 • Realizacja działań eksploatacyjnych i implementacyjnych w zakresie sieci LAN/WAN oraz styku sieci LAN/Internet administrowanych w ramach CUW ICT dla spółek Grupy Kapitałowej (obszar domyślny: PGED/O oraz EC Lublin)
 • Obsługa zgłoszeń i zdarzeń dotyczących usterek sieci LANWAN oraz styku sieci LAN/Internet
 • Bieżący monitoring infrastruktury sieciowej

Profil idealnego kandydata:

 • Wyższe wykształcenie informatyczne
 • Min. 2 lat doświadczenia zawodowego w zakresie administrowania sieciami informatycznymi
 • Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w dużej rozproszonej organizacjach (pow. 1000 pracowników)
 • Praktyczna znajomość wiodących rozwiązań informatycznych z zakresu infrastruktury sieciowej (Cisco, Juniper, PaloAlto)
 • Udokumentowane (np. poprzez posiadane listy referencyjne lub certyfikaty) umiejętności w zakresie:

- konfiguracji i zarządzania sieciami komputerowymi (w szczególności rozwiązaniami firmy Cisco)

- administrowania serwerami Windows i/lub Linux

 • Umiejętności analityczne
 • Komunikatywność i umiejętność pracy zespołowej, również w środowisku rozproszonym
 • Język angielski na poziomie komunikacyjnym

Ze swojej strony gwarantujemy:

 • Szkolenia umożliwiające rozwój kompetencji oraz poszerzanie wiedzy
 • Ciekawą, ambitną i odpowiedzialną pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Atrakcyjny pakiet świadczeń dodatkowych

Koordynator Projektów

w Departamencie Inwestycji

Spółka: PGE SA Miejsce pracy: Warszawa Nr ref.: DI/1/2017

Jednym z podstawowych zadań Departamentu Inwestycji PGE jest monitorowanie postępów w przygotowaniu i realizacji dużych projektów inwestycyjnych prowadzonych w Grupie Kapitałowej PGE. Działania te nie ograniczają się do prostego zbierania informacji, ale polegają również na merytorycznym wspieraniu Zespołów Projektowych oraz zapewnieniu dwustronnych relacji pomiędzy Centralą Grupy Kapitałowej PGE a monitorowanymi inwestycjami.

Dla wzmocnienia kompetencyjnego realizującego to zadanie zespołu poszukujemy kandydata na stanowisko Koordynatora Projektów.

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

 • Monitorowanie postępu projektów inwestycji strategicznych Grupy Kapitałowej PGE, głównie projektów o statusie Megainwestycji
 • Udział w pracach Komitetów Sterujących projektów inwestycyjnych
 • Przygotowywanie raportów okresowych z przebiegu realizacji projektów
 • Wspieranie prac analitycznych prowadzonych w Departamencie Inwestycji i Departamencie Strategii PGE dotyczących wszystkich aspektów wykonalności (ekonomicznych, prawnych, technicznych oraz finansowych) już realizowanych i planowanych projektów inwestycyjnych
 • Doskonalenie wiedzy w zakresie koniecznym dla skutecznego wypełniania obowiązków, w tym:

- prowadzenia projektów inwestycyjnych we wszystkich ich fazach;

- wszelkich aspektów biznesowych, prawnych i technologicznych prowadzonych w GK PGE strategicznych projektów inwestycyjnych;

- zarządzania projektami;

- szeroko rozumianych technologii energetycznych;

- zasad funkcjonowania PGE oraz innych spółek z GK PGE.

 • Udzielanie konsultacji w zakresie własnych kompetencji innym osobom z Departamentu Inwestycji i innych jednostek organizacyjnych PGE.

Profil kandydata:

 • Wykształcenie wyższe techniczne, preferowane o kierunku energetycznym
 • Minimum 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku o podobnym zakresie obowiązków
 • Doskonała znajomość podstawowych technologii energetycznych i modeli biznesowych oraz zrozumienie trendów rozwojowych w tym obszarze
 • Znajomość metodyk zarządzania złożonymi projektami i wspierających narzędzi informatycznych
 • Znajomość rachunku efektywności inwestycji, umiejętność posługiwania się modelami matematycznymi inwestycji
 • Znajomość zasad tworzenia i realizacji umów wykonawczych stosowanych w energetyce
 • Biegłe posługiwanie się narzędziami informatycznymi, w tym pakietem MS Office
 • Silna motywacja i orientacja na realizację celów strategicznych firmy
 • Biegła znajomość języka angielskiego
 • Sprawność komunikacyjna, umiejętności przygotowywania pism i prezentacji

Mile widziane:

 • Dodatkowe wykształcenie wyższe o kierunku ekonomicznym, MBA lub podobnym
 • Kilkuletnie doświadczenie przy energetycznych projektach inwestycyjnych, praca na budowach energetycznych lub w eksploatacji, w środowisku międzynarodowym
 • Znajomość metod finansowania inwestycji (praca przy projektach realizowanych w modelu Project Finance)

Ze swojej strony gwarantujemy:

 • Zatrudnienie w renomowanej polskiej spółce
 • Ciekawą, ambitną i odpowiedzialną pracę w dynamicznym zespole
 • Możliwości rozwoju zawodowego
 • Bogaty pakiet świadczeń socjalnych

Ekspert ds. Projektów Ciepłowniczych

Spółka: PGE SA Miejsce pracy: Cała Polska Nr ref.: DRPS/01/2017

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

 • Identyfikacja obiektów wytwarzających energię cieplną (do 50 MWt) na terenie całego kraju
 • Współpraca przy przeprowadzaniu audytów, ekspertyz i oceny stanu technicznego obiektów ciepłowniczych
 • Współpraca przy przygotowywaniu kosztorysów modernizacji układów ciepłowniczych
 • Opracowywanie koncepcji przejęcia w użytkowanie źródeł wytwarzających energię cieplną oraz sieci ciepłowniczych
 • Przygotowywanie ofert handlowych oraz negocjacje z właścicielami obiektów: Jednostkami Samorządów Terytorialnych, przedsiębiorstwami przemysłowymi lub spółkami ciepłowniczymi
 • Kontakty z podwykonawcami i dostawcami w zakresie realizowanych projektów
 • Prowadzenie doradztwa handlowego i technicznego dla jednostek publicznych oraz prywatnych w zakresie modernizacji źródeł ciepła i sieci ciepłowniczych oraz zarządzania nimi

Profil idealnego kandydata:

 • Wykształcenie średnie lub wyższe techniczne, preferowane branżowe z zakresu ciepłownictwa
 • Znajomość branży ciepłowniczej, szczególnie zagadnień związanych z modernizacjami i zarządzaniem źródłami ciepła o mocy do 50 MWt
 • Minimum 2 lata doświadczenia handlowego w zakresie projektów ciepłowniczych
 • Umiejętność analizowania kosztorysów / kalkulacji cenowych
 • Umiejętność prowadzenia finalnych negocjacji z klientem - zarówno biznesowym, jak i samorządowym, w zakresie przejmowania w użytkowanie układów wytwarzających i przesyłających energię cieplną
 • Doświadczenie w zarządzaniu obiektami wytwarzającymi i przesyłającymi ciepło
 • Prawo jazdy kat. B
 • Umiejętność obsługi pakietu MS Office
 • Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych mile wdziane
 • Komunikatywność
 • Kreatywność
 • Wysoka kultura osobista
 • Duża motywacja do działania

Ze swojej strony gwarantujemy:

 • Ciekawą pracę w branży energetycznej
 • Elastyczną formę zatrudnienia
 • Wynagrodzenie adekwatne do wiedzy i doświadczenia kandydata
 • Pracę w dynamicznym zespole
 • Bardzo duże możliwości rozwoju zawodowego
 • Wsparcie rozwoju zawodowego i możliwość uczestnictwa w szkoleniach 

Referent w Biurze Obsługi w Kanałach Zdalnych CC

Spółka: PGE OBRÓT SA Miejsce pracy: Łódź Nr ref.: PGEOB/1/2017

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

 • zarządzanie systemem Contact Centre
 • tworzenie narzędzi wspomagających obsługę teleinformatyczną w Contact Centre
 • tworzenie prognoz w oparciu o trendy połączeń
 • budowanie narzędzi do grafikowania, tworzenia statystyk czasu pracy i rankingów konsultantów
 • wykonywanie cyklicznych czynności  administracyjnych w modułach systemów Contact Center
 • budowa i rozwój narzędzi operacyjnych w MS Access i MS Excel
 • analiza  raportów i wskaźników operacyjnych
 • budowanie zapytań do baz danych
 • dbanie o wizerunek firmy

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe lub ostatni rok studiów (preferowane: ekonomia, statystyka, matematyka, informatyka)
 • zaawansowana znajomość pakietu MS Office (w szczególności Microsoft Excel, Microsoft Access
 • znajomość języka SQL oraz podstaw administrowania bazami danych MSSQL Server
 • mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku oraz w pracy z bazami danych
 • łatwość uczenia się
 • umiejętność pracy w zespole i dobra komunikacja interpersonalna
 • dokładność, systematyczność i terminowość
 • wytrwałość w dążeniu do celu
 • sprawna organizacja pracy własnej

Ze swojej strony gwarantujemy:

 • uczestnictwo w dynamicznym rozwoju firmy
 • ciekawą, ambitną i odpowiedzialną pracę

 

Specjalista ds. data mining

w Biurze Analiz Ekonomicznych

Spółka: PGE SA Miejsce pracy: Warszawa Nr ref.: DS/1/2017

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

 • Budowa, rozwój oraz utrzymywanie narzędzi informatycznych wspierających prace analityczne:

- aplikacje analityczne w ramach funkcjonujących modeli numerycznych, w tym graficznych interfejsów użytkownika

- środowisko do wizualizacji wyników modeli

- skrypty do automatycznego aktualizowania danych w bazach

- interfejsy wymiany danych pomiędzy bazami danych a modelami numerycznymi

 • Dostarczanie i przetwarzanie danych służących podejmowaniu istotnych decyzji biznesowych w Grupie Kapitałowej PGE
 • Wsparcie analityczne dla podejmowania decyzji biznesowych w obszarze:

- wytwarzania konwencjonalnego i niekonwencjonalnego energii elektrycznej i ciepła

- obrotu hurtowego energią elektryczną, węglem, gazem i prawami majątkowym

- sprzedaży detalicznej energii elektrycznej

- regulacyjnych usług systemowych

 • Wsparcie analityczne działalności operacyjnej, planistycznej, inwestycyjnej oraz strategicznej Grupy Kapitałowej PGE

Profil idealnego kandydata:

 • Wykształcenie wyższe preferowane informatyczne lub ścisłe z elementami statystyki i ekonometrii
 • Co najmniej 2 lata doświadczenia na stanowiskach specjalistycznych obejmujących przetwarzanie dużej ilości danych
 • Doświadczenie we wdrażaniu aplikacji implementujących rozwiązania analityczne
 • Biegła znajomość języka angielskiego
 • Znajomość Microsoft Visual Basic for Applications – zaawansowana umiejętność pracy z językiem programowania MS VBA, znajomość modelu obiektowego MS Excel
 • Zaawansowana znajomość języka MS SQL
 • Znajomość co najmniej jednego języka programowania (R, C#, Python)
 • Wysokie umiejętności analityczne i koncepcyjne pracy nad złożonymi zagadnieniami
 • Asertywność i odporność na stres

 

 

 

 

Ze swojej strony gwarantujemy:

 • Ciekawą pracę w dynamicznym zespole i miłej atmosferze
 • Szerokie możliwości wsparcia rozwoju zawodowego

Główny Specjalista/ optymalizacja

w Biurze Analiz Ekonomicznych

Spółka: PGE SA Miejsce pracy: Warszawa Nr ref.: DS/2/2017

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

 • Odpowiedzialność w zakresie dostarczania narzędzi analitycznych z obszaru optymalizacji matematycznej
 • Wsparcie analityczne dla podejmowania decyzji biznesowych w obszarze

- wytwarzania konwencjonalnego i niekonwencjonalnego energii elektrycznej i ciepła

- obrotu hurtowego energią elektryczną, węglem, gazem i prawami majątkowymi

- sprzedaży detalicznej energii elektrycznej

- regulacyjnych usług systemowych

 • Wsparcie analityczne działalności operacyjnej, planistycznej, inwestycyjnej oraz strategicznej Grupy Kapitałowej PGE
 • Rozwiązywanie problemów optymalizacji matematycznej (badania operacyjne)
 • Wdrażanie aplikacji implementujących rozwiązania analityczne

Profil idealnego kandydata:

 • Wykształcenie wyższe, preferowane ścisłe z elementami statystyki i ekonometrii
 • Co najmniej 2 lata doświadczenia na stanowiskach specjalistycznych obejmujących optymalizację matematyczną
 • Znajomość funkcjonowania rynków energii elektrycznej i produktów powiązanych w Polsce 
 • i Unii Europejskiej
 • Biegła znajomość języka angielskiego
 • Znajomość Microsoft Visual Basic for Applications – zaawansowana umiejętność pracy z językiem programowania MS VBA, znajomość modelu obiektowego MS Excel
 • Zaawansowana znajomość języka MS SQL
 • Znajomość co najmniej jednego języka programowania służącego do optymalizacji matematycznej (GAMS, AIMMS, GUROBI, CPLEX)
 • Wysokie umiejętności analityczne i koncepcyjne pracy nad złożonymi zagadnieniami optymalizacyjnymi
 • Asertywność i odporność na stres

Ze swojej strony gwarantujemy:

 • Ciekawą pracę w dynamicznym zespole i miłej atmosferze
 • Szerokie możliwości wsparcia rozwoju zawodowego

Specjalista ds. Rozliczeń i Kontrolingu

Spółka: PGE Systemy Miejsce pracy: Warszawa Nr ref.: GKPGE/SYS/8/2017

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

 • Wycena usług informatycznych zgodnie z obowiązującym modelem rozliczeń w GK PGE
 • Prowadzenie miesięcznych rozliczeń usług informatycznych i raportowanie wykonania na potrzeby wewnętrzne PGE Systemy oraz Spółek GK PGE
 • Przygotowanie planów finansowych w obszarze kosztów, nakładów inwestycyjnych i przychodów,
 • Przygotowanie raportów z wykonania planów finansowych na potrzeby Dyrektorów jednostek organizacyjnych i Zarządu
 • Współpraca z zespołami odpowiedzialnymi za relacje z klientami i prowadzenie projektów w zakresie przygotowania ofert na usługi
 • Weryfikacja pod kątem finansowym materiałów, dotyczących projektów inwestycyjnych (poprawność przygotowanych informacji i ustalanie sposobu rozliczania)
 • Realizacja innych zadań zleconych przez przełożonego

Profil idealnego kandydata:

 • Wykształcenie wyższe o profilu ekonomicznym
 • Minimum 3-4 lata doświadczenia w obszarze kontrolingu Spółek z branży IT
 • Doświadczenie w budowaniu modeli finansowych (projekcje finansowe wyników przedsiębiorstwa, analizy rentowności, analizy finansowe uzasadniające przedsięwzięcia inwestycyjne)
 • Doświadczenie w praktycznym zastosowaniu metody Activity Based Costing
 • Znajomości polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości
 • Rozumienie powiązań między biznesowymi uwarunkowaniami a wynikami finansowymi
 • Wysoko rozwinięte umiejętności analityczne
 • Biegłe posługiwanie się MS Excel i innymi narzędziami MS Office
 • Doświadczenie pracy w środowisku SAP
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Bardzo dobrej znajomości języka angielskiego

Ze swojej strony gwarantujemy:

 • Szkolenia umożliwiające rozwój kompetencji oraz poszerzanie wiedzy
 • Ciekawą, ambitną i odpowiedzialną pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Atrakcyjny pakiet świadczeń dodatkowych