Jesteś tutaj: Innowacje w GK PGE ∙ Obszary innowacji

OBSZARY INNOWACJI – GDZIE SZUKAMY ROZWIĄZAŃ

W dzisiejszych czasach rozwój i komercjalizacja innowacji bez współpracy z otoczeniem zewnętrznym jest niemożliwa. GK PGE, będąc największym podmiotem na rynku energetycznym w Polsce, ma aspiracje do stworzenia efektywnego modelu współpracy z polskimi uczelniami wyższymi, jednostkami badawczo-rozwojowymi oraz firmami. Wierzymy, że twórcze połączenie naszych zasobów, kompetencji i doświadczeń z wiedzą naszych partnerów umożliwi opracowanie innowacyjnych rozwiązań, dzięki którym GK PGE utrzyma obecne oraz stworzy nowe źródła przewagi konkurencyjnej.

Jesteśmy szczególnie zainteresowani innowacyjnymi rozwiązaniami w poniższych obszarach, które zostały przyporządkowane do poszczególnych elementów łańcucha wartości GK PGE. Dodatkowo w każdym z obszarów (po jego otworzeniu)  wskazaliśmy problematykę badawczą, która jest dla nas najbardziej istotna.

Wydobycie

Wytwarzanie

Energia
odnawialna

Dystrybucja

Sprzedaż

 • Optymalizacja procesu wydobycia
 • Uzdatnianie surowca (poprawa parametrów jakościowych paliw)
Rozwiń >>
 • Utylizacja dwutlenku węgla (CCU)
 • Redukcja emisji (NOx, SOx, Hg, etc.)
 • Poprawa efektywności wytwarzania
 • Zgazowanie paliwa
 • Mikrokogeneracja
 • Energia jądrowa
Rozwiń >>
 • Fotowoltaika prosumencka
 • Energia wiatrowa
Rozwiń >>
 • SmartGird
 • SmartMeters
 • Magazynowanie energii
Rozwiń >>
 • Zarządzanie informacjami o klientach (Big Data)
 • Smart Facility
 • E-mobilność
 • Zarządzanie popytem
Rozwiń >>