Zarząd

Agnieszka Sadowska

Agnieszka Sadowska

Prezes Fundacji
Dorota Borkowska

Dorota Borkowska

Członek Zarządu
Magdalena Piegat

Magdalena Piegat

Członek Zarządu

Rada Fundacji

Agnieszka Zawartko

Przewodnicząca Rady Fundacji

Iwona Stanisławek

Wiceprzewodnicząca Rady Fundacji

Agnieszka Wysocka

Członek Rady Fundacji

Katarzyna Stącel

Członek Rady Fundacji

Teresa Łucyan

Członek Rady Fundacji

Rafał Bertrand

Członek Rady Fundacji