O NAS
Fundacja PGE - Energia z Serca powstała w 2011 roku (z inicjatywy Fundatora, którym jest PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.), jednak działalność operacyjną rozpoczęła w 2012 roku. Celem działania Fundacji jest zapewnienie transparentności działań, uporządkowanie i wzmocnienie zaangażowania społecznego firmy oraz budowanie zaangażowania wśród wszystkich grup interesariuszy. W ramach działalności Fundacji zostanie także wdrożony wolontariat pracowniczy w całej GK PGE.
KONTAKT
+48 (22) 340 17 95
Biuro Fundacji PGE
Energia z Serca
ul. Mysia 2
00-496 Warszawa