Jesteś tutaj: CSR ∙ Zaangażowanie społeczne

Zaangażowanie społeczne

PGE jest firmą aktywnie angażującą się społecznie. Nasze działania koncentrują się na rozwoju społeczności lokalnych. Wspieramy projekty związane z edukacją, ekologią, sportem i kulturą. W 2014 roku przyjęliśmy procedurę zarządzania działaniami w zakresie zaangażowania społecznego w całej Grupie PGE.

Relacje ze społecznością lokalną

Jesteśmy ważnym partnerem dla społeczności lokalnych – w szczególności dla samorządów gmin, w których prowadzimy działalność biznesową. Nasze relacje budujemy na zaufaniu, wzajemnym szacunku oraz współpracy przy projektach na rzecz rozwoju lokalnych społeczności.

Edukacja otoczenia – o energii i ekologii

Ważnym aspektem naszej odpowiedzialności jest również edukacja. Nasze projekty edukacyjne dotyczą bezpiecznego i oszczędnego korzystania z energii elektrycznej, źródeł i sposobów jej powstawania, a także proekologicznych działań firmy.

Grupą, do której kierujemy nasze działania edukacyjne są przede wszystkim dzieci i młodzież. W 2014 roku PGE zrealizowała cykl filmów edukacyjnych na temat odpowiedzialnego użytkowania energii elektrycznej – „Bezpiecznie z prądem”. W ramach akcji zrealizowano filmy przeznaczone dla dwóch grup wiekowych: uczniów klas I-III szkoły podstawowej (film „Pan Piorunek”) oraz młodzieży gimnazjalnej (film „Eksperymenty”). Uzupełnieniem filmów są scenariusze lekcyjne dla nauczycieli. Filmy są dostępne na korporacyjnym kanale w serwisie YouTube.

Rozwijamy także wiedzę na temat energetyki jądrowej. Przykładem działań edukacyjnych wśród społeczności lokalnych jest program edukacyjno-informacyjny „Świadomie o atomie” realizowany przez PGE EJ 1. Więcej informacji na stronie: www.swiadomieoatomie.pl

Fundacja PGE

Fundacja PGE, jeden z filarów zaangażowania społecznego Grupy PGE, powstała w 2011 roku. Celem działania Fundacji jest zapewnienie transparentności działań, uporządkowanie i wzmocnienie zaangażowania społecznego firmy.

Fundacja wspiera lokalne społeczności w zakresie: lecznictwa i ochrony zdrowia, nauki i edukacji, pomocy społecznej, sportu amatorskiego oraz kultury i dziedzictwa narodowego. Więcej informacji na stronie Fundcji PGE.

Wolontariat pracowniczy

W 2014 r. roku wraz z Fundacją PGE rozpoczęliśmy program wolontariatu pracowniczego PGE „Pomagamy”, którego celem jest wspieranie lokalnych społeczności oraz aktywizacja i integracja pracowników i współpracowników GK PGE wokół wspólnych wartości.  Pracownicy na realizację własnych projektów prospołecznych otrzymują raz w roku dofinansowanie w formie grantów. Łącznie w dwóch edycjach programu nasi pracownicy-wolontariusze zrealizowali 70 projektów w całej Polsce.

Więcej informacji o realizowanych projektach na stronie Fundacji PGE.

Działalność charytatywna

Od wielu lat prowadzimy działania charytatywne. Udzielamy wsparcia w ramach akcji świątecznych i mikołajkowych, zarówno dzieciom, jak i instytucjom (hospicja, szpitale, ośrodki pomocy społecznej, fundacje czy szkoły na szczeblu lokalnym), w kilkunastu miastach w Polsce. Pracownicy poszczególnych spółek biorą udział w ogólnopolskich inicjatywach, takich jak: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Szlachetna Paczka czy Pomóż dzieciom przetrwać zimę.