Jesteś tutaj: Compliance ∙ Nasze zasady

Kontakt

Jeśli chcesz zadać pytanie, zgłosić problem lub naruszenie obowiązujących przepisów lub Kodeksu etyki GK PGE, napisz do nas:

uczciwybiznespge@gkpge.pl

Wiadomość ta trafi do Dyrektora ds. Compliance oraz do Dyrektora ds. Audytu.

Nasze zasady

Kultura pracy w Grupie Kapitałowej PGE opiera się na zasadach przestrzeganych przez wszystkich zatrudnionych w firmie. Nasze najważniejsze zasady związane są z postawą wobec firmy, pracowników, prowadzonych działań biznesowych oraz utrzymywanych relacji zewnętrznych.

 

 • Nasza firma
  Nasza firma

  - Dbamy o zrównoważony, bezpieczny rozwój Grupy PGE
  - Jesteśmy tu dla naszych klientów
  - Dbamy o środowisko naturalne

 • Ludzie w naszej firmie
  Ludzie w naszej firmie

  - Dbamy o przyjazne warunki pracy
  - Doskonalimy się i jesteśmy proaktywni, wykazujemy inicjatywę
  - Bezpieczeństwo i zdrowie pracowników są naszym priorytetem

 • Uczciwość w naszej firmie
  Uczciwość w naszej firmie

  - Konkurujemy uczciwie
  - Nie tolerujemy korupcji ani nieuczciwych zachowań
  - Odpowiedzialnie obchodzimy się z informacjami firmowymi

 • Uczciwe relacje zewnętrzne
  Uczciwe relacje zewnętrzne

  - Dbamy o relacje z partnerami biznesowymi
  - Dbamy o relacje ze społecznościami lokalnymi
  - Budujemy zaufanie, rzetelnie informując o naszej działalności