Jesteś tutaj: Biuletyn Informacji Publicznej ∙ Przetargi

Przetargi

GKP/PGE/0033/2016 Wykonywanie remontów i konserwacji systemów ochrony technicznej. Termin składania ofert 27.06.2016 godz. 10.00.

GKP/PGE/0007/2016 „Usługi pocztowe dla Spółek GK PGE na okres 24 miesięcy” UWAGA ZMIENIONO TERMIN SKŁADANIA OFERT: Aktualny termin składania ofert upływa w dniu 31.05.2016 r o godz. 12.00.

GKP/EJ1/0002/2016 „Wybór Agencji Public Relations (umowa na 24 miesiące)” UWAGA informacja o unieważnieniu postępowania 08.04.16

GKP/PZW/002/2016 „Wdrożenie Systemu Zakupowego w Spółkach GK PGE” UWAGA ZMIANA TERMINU składania ofert wstępnych 17 marca 2016 do godziny 10:00

GKP/PGE/0008/2016 "Dostawy sorbentu ultradrobnego do PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów" UWAGA: Nastąpiła zmiana terminu składania ofert. Nowy termin składania ofert – 03.03.2016 godz. 10:00

GKP/PZW/001/2016 Dostawa licencji, uaktualnień i asysty technicznej licencji systemowych VMware w ramach umowy „ELA” (Enterprise License Agreement) Termin składania ofert – 14 marca 2016 r. godz. 10:00.

GKP/PGE/0131/2015 "Produkcja i montaż logo na elewacji stadionu PGE Narodowy". Termin składania ofer upływa w dniu 4.02.2016 r. o godz. 11.00

GKP/SYS/0066/2015 "Umowa skonsolidowana na systemy billingowe Sygnity"

GKP/SYS/0065/2015 "Utrzymanie systemów informatycznych – bilingowych autorstwa Asseco Poland S.A."

GKP/PGE/0130/2015 "Świadczenie usług logistycznych - podróże służbowe". Termin składania wniosków upływa w dniu 8.02.2016 r. o godz. 13.00

GKP/PZW/003/2016 "Dostawa i wdrożenie systemów obsługi i rozliczeń klientów dla PGE Obrót S.A. oraz PGE Dystrybucja S.A.". Termin składania wniosków upływa w dniu 08.03.2016 r. o godz. 12.00. UWAGA: w dniu 02.03.2016 zamieszczono zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu.

PZW/9/2015 „Zarządzanie wydrukiem biurowym”. UWAGA: Nastąpiła zmiana terminu składania ofert. Nowy termin składania ofert upływa w dn. 03.02.2016 roku, godz. 10:00.

PGE/KLA/01/2015 "Dostawa, montaż i uruchomienie fabrycznie nowych i kompletnych siłowni wiatrowych o całkowitej mocy 90MW dla projektu Klaster (66 MW - FW Starza/Rybice; 24 MW - FW Karnice II) wraz ze świadczeniem usług serwisu gwarancyjnego" UWAGA: PONOWNA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU - nowy termin składania wniosków upływa w dniu 26.02.2016 r. godz. 11.00

GKP/PGE/0107/2015 Dostawa kamienia wapiennego do PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów oraz wapna palonego do PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz na lata 2016-2017”. Termin składania ofert 07.01.2016r godz. 10.00

GKP/PGE/0113/2015 Udzielenie przez Bank Gospodarstwa Krajowego na rzecz PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. kredytu długoterminowego w kwocie 500 mln PLN - Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante

GKP/PGE/0102/2015 Dostawa oleju opałowego ciężkiego i oleju opałowego lekkiego dla Oddziałów PGE GiEK S.A. - Zmiana terminu składania ofert 25.11.2015 godz. 13:00

GKP/PGE/00088/2015 - Udostępnienie linii gwarancyjnej w wysokości 550 mln zł, w ramach której wystawiane będą gwarancje bankowe w celu zabezpieczenia transakcji realizowanych przez PGE Dom Maklerski S.A. na rachunek klientów PGE Dom Maklerski S.A. z Grupy Kapitałowej PGE

GKP/PGE/0076/2015 Zabezpieczenie dostaw Sorbentu wapiennego MIX (Umowa ramowa). UWAGA: Termin składania ofert został przesunięty do 02.12.2015.

GKP/PGE/0094/2015 Wybór domu mediowego dla PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.TERMIN NA SKŁADANIE WNIOSKÓW UPŁYWA W DNIU 16.10.2015 GODZ. 13:00

GKP/PGE/0074/2015 „Ubezpieczenie mienia PGE Dystrybucja S.A. od wszystkich ryzyk” Uwaga: Termin składania ofert został przedłużony do 10.11.2015 r. do godz. 12.00

GKP/PGE/0077/2015 „DOSTAWA KAMIENIA WAPIENNEGO I MĄCZKI KAMIENIA WAPIENNEGO DO ODDZIAŁÓW PGE GÓRNICTWO i ENERGETYKA KONWENCJONALNA S.A. NA LATA 2016-2017” UWAGA zmiana terminu składania ofert. Termin składania ofert upływa w dniu 22 października o godz. 10:00

68/RZ/ZA/2015 Wykonanie remontu pomieszczeń Biur Obsługi Klienta na terenie działania Spółki. Termin składania ofert 11.09.2015 godz. 12:00

GKP/PGE/0068/2015 "Świadczenie usług ogólnobudowlanych i remontowych w budynku PGE S.A. Termin na dokonanie wizji lokalnej – do 18 września 2015 r., termin składania ofert: 24 września 2015 r., godz. 14:00.

GKP/PGE/0061/2015 PRZEWÓZ TRANSPORTEM KOLEJOWYM WĘGLA KAMIENNEGO I SORBENTÓW WAPIENNYCH

GKP/PGE/0021/2015 "Wykonanie termoizolacji elewacji wewnętrznych [kl. B,C,E] w budynku biurowym PGE S.A.", Termin na dokonanie wizji lokalnej (pkt 1.5.4. SIWZ) – do 10 lipca 2015 r., termin składania ofert: 17 lipca 2015 r., godz. 14:00.

GKP/PGE/0047/2015 "Dostawa wapna palonego do Oddziału Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz, Elektrociepłownia Bydgoszcz II na 2015 rok", Termin składania ofert: 15 lipca 2015 r. godz. 10:00

GKP/PGE/0018/2015 "Modernizacja zasilania elektroenergetycznego w budynku biurowym PGE S.A. [zasilanie rezerwowe z agregatu wraz z dostosowaniem pomieszczeń technicznych pod agregat prądotwórczy]", UWAGA: Termin składnia ofert przedłużony został do 5 sierpnia 2015 r. do godz. 12.00.

GKP/PGE/0045/2015 „Aprowizacja biura dla Spółek GK PGE na okres 36 miesięcy" UWAGA_!!! zmianie uległ termin składania ofert. Aktualny termin to: 29.07.2015 r. godz.: 10:00

GKP/PGE/0029/2015 "Świadczenie usług transportowo-przeprowadzkowych dla PGE S.A w okresie 3 lat", Termin składania ofert: 11 czerwca 2015 r., godz. 12:00.

PZW/1/2015 „Dostawa licencji i uaktualnień dla posiadanych licencji stanowiskowych i serwerowych w ramach programu Microsoft Enterprise na okres 3 lat” UWAGA_!!! zmianie uległ termin składania ofert. Aktualny termin to: 15.06.2015 r. godz.: 10:00

GKP/PGE/0019/2015 " Modernizacja instalacji klimatyzacji i wentylacji w budynku biurowym PGE S.A." Termin składania ofert: 22 maja 2015 r. 13:00

Dostawa licencji firmy ORACLE w ramach umowy „ULA” (Unlimited Licence Agreement) Nr ref. PZW/2/2015 Termin składania ofert: 6 maja 2015 r. godz. 10:00

UWAGA!!! zmiana terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowniu z dnia 08.04.2015 r. godz. 12:00 na 13.04.2015 r. godz. 12:00,GKP/EJ/0004/2014 Świadczenie usług doradztwa prawnego przy realizacji programu budowy elektrowni jądrowej w Polsce

GKP/PGE/0010/2015 "Wymiana okien [drewniane na aluminiowe] w elewacjach wewnętrznych - 1p. w budynku biurowym PGE S.A." Termin składania ofert: 25 marca 2015 r. 10:30