Jesteś tutaj: Biomasa

Skup biomasy

Informujemy, że począwszy od dnia 01 sierpnia 2014 roku zakupy biomasy do Oddziałów PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. realizowane są przez  PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Do realizacji zadań związanych z zakupami i koordynacją dostaw biomasy wskazany został Departament Dostaw Surowców Produkcyjnych:

Adres: 

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
Departament Dostaw Surowców Produkcyjnych
Ul. Instalacyjna 2, 97-427 Rogowiec   

Uzupełniające zakupy biomasy do Oddziałów PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., realizowane będą m.in. za pośrednictwem niniejszej strony internetowej i  mogą być dokonywane w ramach tzw. Zakupów Spotowych lub  Zakupów „on line”.

ZAKUPY SPOTOWE BIOMASY - zakupy realizowane na podstawie ogłoszeń emitowanych przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na zgłaszane przez Oddziały PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. zapotrzebowania biomasy. Ogłoszenia zawierają określoną ilości i asortyment biomasy dla wskazanych Oddziałów PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Przyjmowanie ofert na ogłoszenie odbywać się będzie tylko i wyłącznie w terminach podanych w ogłoszeniu, w których aktywne będą formularze ofertowe.

ZAKUPY BIOMASY „on line” - zakupy realizowane na podstawie ofert składanych poprzez Formularz w odpowiedzi na stałe ogłoszenie zamieszczone przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. dla poszczególnych Oddziałów PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

Prosimy o śledzenie naszej strony internetowej, a w szczególności zakładki Zakupy Spotowe, na której będą zamieszczane ogłoszenia.
Zachęcamy do składania ofert handlowych !

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY !